Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tekst został poświęcony wartościom, normom oraz działaniom z jednej strony propagowanym i podejmowanym, a na pewno deklarowanym przez Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jako organizację, z drugiej zaś wyznawanym i realizowanym (na pewno deklarowanym) przez jego przede wszystkim nastoletnich aktywistów. Charakterystyki obu systemów aksjonormatywnych stowarzyszenia – oficjalnego i deklarowanego przez szeregowych członków – dokonano na podstawie analizy dokumentów i publicznych wypowiedzi jego liderów oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Z ich pomocą próbowano też określić typ patriotyzmu dominującego w przekonaniach badanych strzelców. W tym celu zaproponowano trzy kategorie patriotyzmu: flagi, godła i pięści. W konsekwencji dokonanych ustaleń naszkicowano aksjonormatywny portret nastoletnich członków związku i sformułowano kilka postulatów dotyczących roli tego stowarzyszenia jako składowej systemu socjalizacji.

Słowa kluczowe

strzelcy system aksjonormatywny socjalizacja patriotyzm

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bartyzel, J. (2011). Patriotyzm, [w:] E. Gigilewicz et al. (Red.). Encyklopedia katolicka, T. 15, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 2. Billig, M. (2008). Banalny nacjonalizm. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 3. Bogalecki, T. (1996). Polskie związki strzeleckie w latach 1910-1914. Wojskowy Przegląd Historyczny, 2(41), 30-65.
 4. Boratyn, G. (2016). Gość TV Rzeszów: Barbara Gajewska, Związek Strzelecki „Strzelec” (Józefa Piłsudskiego). Pobrano 11 czerwca 2016, z: http://rzeszow.tvp.pl/25733634/barbara-gajewska-zwiazek-strzelecki-strzelec
 5. Budyta-Budzyńska, M. (2010). Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: WN PWN.
 6. Chłopecki, J. (2009). Kłamstwo w życiu publicznym. [w:] A. Siewierska-Chmaj et al, Przekazy polityki (s. 61-82). Kraków – Rzeszów – Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 7. Draus, J. (2004). Związek Piłsudczyków – oddział podkarpacki w Rzeszowie. [w:] Z. Budzyński et al. (red.), Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów: RS DRUK.
 8. Draus, J. (2004). Związek Strzelecki „Strzelec” – okręg w Rzeszowie. [w:] Z. Budzyński et al. (Red.), Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów: RS DRUK.
 9. Dubisz, S. (Red.). (2006). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN: P-Ś. Warszawa: WN PWN.
 10. Dziubka, K. (2001). Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu. [w:] W. Bokajło i K. Dziubka (Red.), Społeczeństwo obywatelskie (s. 85-128). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Feliksiak, M. (2008). Rozumienie patriotyzmu. Komunikat z badań CBOS. Pobrano 12 czerwca 2016, z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_167_08.PDF
 12. Filipczyk, M. (2016). Strzelecki poligon. Pobrano 26 lipca 2016, z: http://rzeszow.tvp.pl/26326494/strzelecki-poligon
 13. Jaskułowski, K. (2012). Wspólnota symboliczna: w stronę antropologii nacjonalizmu. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 14. Kłoskowska, A. (2005). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: WN PWN.
 15. Leśniewski, S. (2008). Jan Zamoyski. Hetman i polityk. Warszawa: Bellona.
 16. Majka, J. (1997). Strzelcy, kanonierzy, ułani. Wojsko w międzywojennym Rzeszowie. Rzeszów: Wydawnictwo Libri Ressovienses.
 17. Matuła, M. (2013). Słowo wstępne. Strzelec, 4, 1.
 18. Matuła, M. (2016). Współpraca organizacji proobronnych na przykładzie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. [w:] A. Tomczak (Red.), Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa (s. 187-207). Warszawa: Fundacja Historia i Kultura.
 19. Mika, S. (1984). Psychologia społeczna (5 wyd.). Warszawa: PWN.
 20. O nas. (2015). Pobrano 13 stycznia 2015, z: http://www.strzelec.erzeszow.pl/old/O_nas.html
 21. Ostasz, G., Magdoń, J. i Paruch W. (Red.). (2014). Bohaterowie i duma. 100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 22. Pardel, B. (2016). Gość TV Rzeszów: Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie. Pobrano 30 sierpnia 2016, z: http://rzeszow.tvp.pl/25329799/marek-matula-komendant-zwiazkustrzeleckiego-strzelec-w-rzeszowie
 23. Statut Stowarzyszenia Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. (2014). Pobrano 16 maja 2016, z: http://www.kgstrzelec.pl/wp-content/uploads/2016/09/Pelny-Statut.pdf
 24. Szacki, J. (1999). Nacjonalizm. [w:] H. Domański et al. (Red.), Encyklopedia socjologii: T. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 25. Szkutnik, J. (2004). Konfederacja Polski Niepodległej. [w:] Z. Budzyński et al. (Red.), Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów: RS DRUK.
 26. Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak
 27. Tłuczek, S. (2016). Strzelcy we Lwowie i Zadwórzu. Strzelec, 1, 3.
 28. Typy osobowości. (2017). Pobrano 21 stycznia 2017, z: http://www.typyosobowosci.pl/16-typoacutew.html
 29. Wajszczak, J. (2016). Biało-czerwony lifestyle, czyli o praktycznym zastosowaniu polskich symboli narodowych w kontekście teorii banalnego nacjonalizmu Michaela Billiga. [w:] K. Kulikowska i C. Obracht-Prondzyński (red.), Kulturowe analizy patriotyzmu (527-552), Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 30. Walicki, A. (1991). Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne. Warszawa: Res Publica.
 31. Wnuk-Lipiński, E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 32. Wywiał, P. (2009). Związek Strzelecki w Tworzeniu Bezpieczeństwa Narodowego Polski. Tradycja i wyzwania XXI wieku. Łódź: Związek Strzelecki.
 33. Wywiał, P. (2016). Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski. Warszawa: Difin.
 34. Zięba, D. (2006). Strzelcy wciąż piszą swoją historię: aneks 3. [w:] J. Majka, Strzelcy. Z dziejów Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Rzeszów: Wydawnictwo Libra.
 35. Zięba, D. (2014). Działalność Jednostki Strzeleckiej 2021 ZS „Strzelec” w latach 2003-2012. [w:] G. Ostasz, J. Magdoń i W. Paruch (Red.), Bohaterowie i duma. 100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.