Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tekst został poświęcony wartościom, normom oraz działaniom z jednej strony propagowanym i podejmowanym, a na pewno deklarowanym przez Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jako organizację, z drugiej zaś wyznawanym i realizowanym (na pewno deklarowanym) przez jego przede wszystkim nastoletnich aktywistów. Charakterystyki obu systemów aksjonormatywnych stowarzyszenia – oficjalnego i deklarowanego przez szeregowych członków – dokonano na podstawie analizy dokumentów i publicznych wypowiedzi jego liderów oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Z ich pomocą próbowano też określić typ patriotyzmu dominującego w przekonaniach badanych strzelców. W tym celu zaproponowano trzy kategorie patriotyzmu: flagi, godła i pięści. W konsekwencji dokonanych ustaleń naszkicowano aksjonormatywny portret nastoletnich członków związku i sformułowano kilka postulatów dotyczących roli tego stowarzyszenia jako składowej systemu socjalizacji.

Słowa kluczowe

strzelcy system aksjonormatywny socjalizacja patriotyzm shooters axiological and normative system patriotism socialization

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Baran, L. (2019). Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(1), 184–201. https://doi.org/10.34862/rbm.2018.1.15

Bibliografia

 1. Bartyzel, J. (2011). Patriotyzm, [w:] E. Gigilewicz et al. (Red.). Encyklopedia katolicka, T. 15, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 2. Billig, M. (2008). Banalny nacjonalizm. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 3. Bogalecki, T. (1996). Polskie związki strzeleckie w latach 1910-1914. Wojskowy Przegląd Historyczny, 2(41), 30-65.
 4. Boratyn, G. (2016). Gość TV Rzeszów: Barbara Gajewska, Związek Strzelecki „Strzelec” (Józefa Piłsudskiego). Pobrano 11 czerwca 2016, z: http://rzeszow.tvp.pl/25733634/barbara-gajewska-zwiazek-strzelecki-strzelec
 5. Budyta-Budzyńska, M. (2010). Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: WN PWN.
 6. Chłopecki, J. (2009). Kłamstwo w życiu publicznym. [w:] A. Siewierska-Chmaj et al, Przekazy polityki (s. 61-82). Kraków – Rzeszów – Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 7. Draus, J. (2004). Związek Piłsudczyków – oddział podkarpacki w Rzeszowie. [w:] Z. Budzyński et al. (red.), Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów: RS DRUK.
 8. Draus, J. (2004). Związek Strzelecki „Strzelec” – okręg w Rzeszowie. [w:] Z. Budzyński et al. (Red.), Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów: RS DRUK.
 9. Dubisz, S. (Red.). (2006). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN: P-Ś. Warszawa: WN PWN.
 10. Dziubka, K. (2001). Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu. [w:] W. Bokajło i K. Dziubka (Red.), Społeczeństwo obywatelskie (s. 85-128). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Feliksiak, M. (2008). Rozumienie patriotyzmu. Komunikat z badań CBOS. Pobrano 12 czerwca 2016, z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_167_08.PDF
 12. Filipczyk, M. (2016). Strzelecki poligon. Pobrano 26 lipca 2016, z: http://rzeszow.tvp.pl/26326494/strzelecki-poligon
 13. Jaskułowski, K. (2012). Wspólnota symboliczna: w stronę antropologii nacjonalizmu. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 14. Kłoskowska, A. (2005). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: WN PWN.
 15. Leśniewski, S. (2008). Jan Zamoyski. Hetman i polityk. Warszawa: Bellona.
 16. Majka, J. (1997). Strzelcy, kanonierzy, ułani. Wojsko w międzywojennym Rzeszowie. Rzeszów: Wydawnictwo Libri Ressovienses.
 17. Matuła, M. (2013). Słowo wstępne. Strzelec, 4, 1.
 18. Matuła, M. (2016). Współpraca organizacji proobronnych na przykładzie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. [w:] A. Tomczak (Red.), Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa (s. 187-207). Warszawa: Fundacja Historia i Kultura.
 19. Mika, S. (1984). Psychologia społeczna (5 wyd.). Warszawa: PWN.
 20. O nas. (2015). Pobrano 13 stycznia 2015, z: http://www.strzelec.erzeszow.pl/old/O_nas.html
 21. Ostasz, G., Magdoń, J. i Paruch W. (Red.). (2014). Bohaterowie i duma. 100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 22. Pardel, B. (2016). Gość TV Rzeszów: Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie. Pobrano 30 sierpnia 2016, z: http://rzeszow.tvp.pl/25329799/marek-matula-komendant-zwiazkustrzeleckiego-strzelec-w-rzeszowie
 23. Statut Stowarzyszenia Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. (2014). Pobrano 16 maja 2016, z: http://www.kgstrzelec.pl/wp-content/uploads/2016/09/Pelny-Statut.pdf
 24. Szacki, J. (1999). Nacjonalizm. [w:] H. Domański et al. (Red.), Encyklopedia socjologii: T. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 25. Szkutnik, J. (2004). Konfederacja Polski Niepodległej. [w:] Z. Budzyński et al. (Red.), Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów: RS DRUK.
 26. Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak
 27. Tłuczek, S. (2016). Strzelcy we Lwowie i Zadwórzu. Strzelec, 1, 3.
 28. Typy osobowości. (2017). Pobrano 21 stycznia 2017, z: http://www.typyosobowosci.pl/16-typoacutew.html
 29. Wajszczak, J. (2016). Biało-czerwony lifestyle, czyli o praktycznym zastosowaniu polskich symboli narodowych w kontekście teorii banalnego nacjonalizmu Michaela Billiga. [w:] K. Kulikowska i C. Obracht-Prondzyński (red.), Kulturowe analizy patriotyzmu (527-552), Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 30. Walicki, A. (1991). Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne. Warszawa: Res Publica.
 31. Wnuk-Lipiński, E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 32. Wywiał, P. (2009). Związek Strzelecki w Tworzeniu Bezpieczeństwa Narodowego Polski. Tradycja i wyzwania XXI wieku. Łódź: Związek Strzelecki.
 33. Wywiał, P. (2016). Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski. Warszawa: Difin.
 34. Zięba, D. (2006). Strzelcy wciąż piszą swoją historię: aneks 3. [w:] J. Majka, Strzelcy. Z dziejów Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Rzeszów: Wydawnictwo Libra.
 35. Zięba, D. (2014). Działalność Jednostki Strzeleckiej 2021 ZS „Strzelec” w latach 2003-2012. [w:] G. Ostasz, J. Magdoń i W. Paruch (Red.), Bohaterowie i duma. 100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.