Treść głównego artykułu

Abstrakt

Badania naukowe zawarte w treści artykułu odnoszą się do zagadnień relacji zachodzącej pomiędzy pozycją gospodarczą mocarstwa dominującego (w tym przypadku Wielkiej Brytanii okresu XIX wieku, od ery post-napoleońskiej do roku poprzedzającego wybuch I wojny światowej) a dynamiką ilościowych zmian zachodzących w ramach zjawiska wojny. Metody badawcze naznaczonych relacji mają charakter ścisły, empiryczno-naukowy, statystyczno- matematyczny, ogólnie odwołujący się do ram metodologii filozofii fizykalnej. Struktura badań, w pewnej swej mierze, wpisuje się, jako proces weryfikacyjny i eksploracyjny, do ram teorii głoszących uniwersalizm, powtarzalność czy cykliczność procesów międzynarodowych.

Słowa kluczowe

wojna gospodarka Wielka Brytania cykl statystyka

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Chwalba A. (2008), Historia powszechna: wiek XIX, PWN, Warszawa.
 2. Correlates of War. Pobrano 3 października 2017, z: http://www.correlatesofwar.org
 3. Górecki T. (2011), Podstawy statystyki z przykładami w R, BTC, Legionowo.
 4. Modelski G. (1978), The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State, “Comparative Studies in Society and History”, Vol. 20.
 5. OECD (1995), Monitoring the World Economy 1820-1992, Paris.
 6. Snarska A. (2011), Statystyka, Ekonometria, Prognozowanie: Ćwiczenia z Excelem 2007, PLACET, Warszawa.
 7. OECD (2001), The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre, Paris.
 8. OECD (2003), The World Economy: Historical Statistics, Development Centre, Paris.
 9. Thompson W.R., Zuk L. G., (1982), War, Inflation, and The Kondratieff Long Wave, „Journal of Conflict Resolution”, Vol. 26.
 10. Vayrynen R.,(1983), Economic Cycles, Power Transitions, Political Management and Wars between Majors Powers, “International Studies Quarterly”, Vol. 27.
 11. Żywczyński M., (2008), Historia Powszechna: 1789-1870, PWN, Warszawa.