Treść głównego artykułu

Abstrakt

Bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu bazuje na eksporcie ropy naftowej. Państwo to jest bogate w złoża surowców energetycznych, dąży do zapewnienia stabilnych kierunków zbytu. Ten drugi przypadek stanowi Kazachstan. Władze w Astanie oparły wzrost gospodarczy na rozwoju przemysłu surowcowego. Celem opracowania jest ukazanie, w jaki sposób na bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu wpłynęły dwa czynniki: kryzys na światowym rynku paliw spowodowany spadkiem cen na surowce oraz sankcje nałożone na Rosję przez Zachód. Przedstawione zostaną również możliwości alternatywne działania oraz kierunki zbytu ropy naftowej.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo energetyczne Kazachstan Rosja sankcje Unia Europejska ropa naftowa

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. .20th Anniversary Of China-kazakhstan Energy Cooperation (20.07.2017). Pobrano 13 sierpnia 2017, z: http://kazworld.info/?p=63929.
 2. Aliyeva K., Kazakhstan resumes negotiations on Trans-Caspian project (2.02.2017). Pobrano 14 września 2017, z: https://www.azernews.az/oil_and_gas/108374.html.
 3. China sets oil, gas supply targets by 2020, (19.01.217). Pobrano 15 sierpnia 2017, z: http://news.xinhuanet.com/english/2017-01/19/c_135997487.htm.
 4. Cutler R. M., (7.11.2016). Kazakhstan and Azerbaijan plan an undersea trans-Caspian oil pipeline. Pobrano 14 września 2017, z: https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13407-kazakhstan-and-azerbaijan-plan-an-undersea-trans-caspian-oil-pipeline.html.
 5. Elkin C. E., (2015). It’s Not Easy Going Green: Kazakhstan’s Transition to a Green Economy. Dickinson College Honors Theses. 200.
 6. European Commission, (22.02.217). European Union, Trade in goods with Kazakhstan. Pobrano 14 września 2017, z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113406.pdf.
 7. Eurostat (12.07.2017). Main origin of primary energy imports, EU-28, 2005-2015 (% of extra EU-28 imports). Pobrano: 14 września 2017, z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_origin_of_primary_energy_imports,_EU-28,_2005-2015_(%25_of_extra_EU-28_imports)_YB17.png.
 8. Gacek Ł. (2013), Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 9. Iran capable to swap 500,000 bpd oil with Caspian Sea states: official, (18.08.2017). Pobrano 14 września 2017, z: http://www.tehrantimes.com/news/416024/Iran-capable-to-swap-500-000-bpd-oil-with-Caspian-Sea-states..
 10. Iran still negotiating oil swap with Kazakhstan, Russia, (14.02.2017). Pobrano 14 września 2017, z: https://www.azernews.az/region/107590.html.
 11. Iran to resume crude oil swap with Kazakhstan, Azerbaijan, (2.06..2016). Pobrano 14 września 2017, z: http://www.inform.kz/en/iran-to-resume-crude-oil-swap-with-kazakhstan-azerbaijan_a2910098.
 12. Kajmowicz J. (17.08.2017). Zapowiedź rekordowej produkcji OPEC przyczyną kolejnych spadków cen ropy. Pobrano 14 września 2017, z: http://www.energetyka24.com/245020,zapowiedz-rekordowej-produkcjiopec-przyczyna-kolejnych-spadkow-cen-ropy.
 13. Kazakhstan Caspian Transport System Needed After Kashagan Restart?, (29.08.2016). Pobrano 14 września 2017, z; https://rogtecmagazine.com/kazakhstan-caspian-transport-system-needed-kashaganrestart/.
 14. Kazakhstan Caspian Transportation System, (b.d.). Pobrano 14 września 2017, z: http://old.kmg.kz/en/manufacturing/oil/kkst.
 15. Kazakhstan reassures US oil producers over new sanctions, (8.08.217). Pobrano 7 września 2017, z: https://www.ft.com/content/0d667aca-7c4b-11e7-9108-edda0bcbc928.
 16. Kazenergy, (3.05.2016). The National Energy Raport 2015. Pobrano 15 września 2017, z: http://www.kazenergy.com/images/NationalReport15_English.pdf.
 17. Konkakov A., Kubayeva G., (2016). Progress in diversification of the economy in Kazakhstan, Working Paper, 8.
 18. Kosowska K. (2016), Rosyjski sektor naftowy wobec nowych wyzwań na rynku krajowym i zagranicznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 19. Maciążek P., (20.08.2014). Krach rosyjskiego”petrostate”? Ceny ropy spadają. Pobrano 14 września 2017, z: http://www.energetyka24.com/116634,krach-rosyjskiegopetrostate-ceny-ropy-spadaja.
 20. Maciążek P., (21.10.2014). Ropa naftowa po 91 $. Rosyjski budżet w tarapatach. Pobrano 14 września 2014, z: http://www.energetyka24.com/132636,ropa-naftowa-po-91-rosyjski-budzet-w-tarapatach.
 21. National Bank of Kazakhstan, (26.06.217). Balance of Payments. Pobrano 10 września 2017, z: http://www.nationalbank.kz/document/?docid=6036&switch=eng.
 22. Nieczypor K., (18.04.2017). Kazachstan nie wypełnia porozumienia OPEC. Pobrano 14 września 2017, z: http://www.energetyka24.com/581153,kazachstan-nie-wypelnia-porozumienia-opec.
 23. Nurgaliyeva L., (2016). Kazakhstan’s economic soft balancing policy vis-à-vis Russia: From the Eurasian Union to the economic cooperation with Turkey. Journal of Eurasian Studies, 7.
 24. Parkhomchik L., (27.06.2016). China-Kazakhstan Relations in the Oil and Gas Sector. Pobrano 12 września 2017, z: http://eurasian-research.org/en/research/comments/energy/china-kazakhstan-relationsoil-and-gas-sector?page=0%2C1.
 25. Ryzhkov V., (17.11.2014). Kazakhstan Benefits From Russia’s Misfortune. Pobrano 12 września 2017, z: https://themoscowtimes.com/articles/kazakhstan-benefits-from-russias-misfortune-41436.
 26. T. Suleymenov told how US sanctions against Russia will influence Kazakhstan economy, (8.08.2017). Pobrano 7 września 2017, z: https://bnews.kz/en/news/t_suleymenov_told_how_us_sanctions_against_russia_will_influence_kazakhstan_economy.
 27. The Observatory of Economic Complexity, (b.d.). Kazakhstan. Pobrano 27 sierpnia 2017, z: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kaz/.
 28. The World Bank, (b.d.). Kazakhstan. GDP (current US$). Pobrano 27 sierpnia 2017, z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=KZ&start=1990&view=chart.U.S. Energy Information Administration, (10.05.2017). Country Analysis Brief: Kazakhstan. Pobrano 29 sierpnia 2017, z: http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2017/EIA_Country_Aanlysis_Kazakhstan_10may2017.pdf.
 29. U.S. Energy Information Administration, (26.08.2013). Overview of oil and natural gas in the Caspian Sea region. Pobrano 6 września 2017, z: https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?Region-TopicID=CSR
 30. Wiech J., (11.08.2017). Wiele hałasu o nic? Bilans dotychczasowych rezultatów porozumienia OPEC (KOMENTARZ). Pobrano 14 września 2017, z: http://www.energetyka24.com/645103,wiele-halasu-o-nicbilans-dotychczasowych-rezultatow-porozumienia-opec-komentarz.
 31. World Nuclear Association, (b.d.). Uranium and Nuclear Power in Kazakhstan. Pobrano 27 sierpnia 2017, z: http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/kazakhstan.aspx.