Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wyniki socjologicznych badań doktorskich, dotyczących zmian w elementach portretu generalicji Wojska Polskiego po przystąpieniu Polski w 1999 roku do Paktu Północnoatlantyckiego. W artykule zamieszczono zagadnienia związane z: początkami służby generałów WP, przyczynami odejścia z wojska, dalszą aktywność zawodową generałów.

Słowa kluczowe

generalicja Wojsko Polskie NATO portret socjologiczny hobby generals Polish Army NATO sociological portrait hobby

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wolska, E. (2019). Portret socjologiczny generalicji Wojska Polskiego po wstąpieniu Polski do NATO. Wybrane zagadnienia . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(1), 260–274. https://doi.org/10.34862/rbm.2018.1.21

Bibliografia

 1. Berger, P.L. (2001). Zaproszenie do socjologii. Warszawa: PWN.
 2. Caforio, G. (2000), The European Officer: A Comparative View on Selection and Education,Pisa.
 3. Jarmoszko, S., 2001. Oficerowie Wojska Polskiego przełomu wieków. Zarys socjologii empirycznej zawodu oficera. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 4. Kamiński, S. (2010). Generał dywizji Bronisław Bolesław Duch (1896–1980). Warszawa: WUW.
 5. Larson, M.S. (1997). The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis, University of California Press.
 6. Mills, C.W. (1961), Elita władzy. Toruń: Książka i Wiedza.
 7. Nuciari, M. (1994). Rethinking the Military Profession: Models of Change Compared,[w:] Caforio, G. (ed.). The Military Profession in Europe, “Current Sociology”, vol. 42, nr 3, s. 7-21.
 8. Segal, D.R. (1986). “Measuring The Institutional/Occupational Change Thesis”, Armed Forces and Society, 12, s. 351-375.
 9. Sztumski, J. (1999). Socjologia pracy. Katowice: GWSH.
 10. Wolska-Liśkiewicz, E. (2015). „Dlaczego w polskiej armii nie ma kobiet-generałów?”, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2, s. 47-59.
 11. Wolska-Liśkiewicz, E. (2015). Клуб Генералов Польской Армии в качестве форума деятельности элиты польских вооруженных сил, [w:] Matis, J. (red.), Riadenie bezpečnosti zložitých systémov. Zborník vedeckých a odborných prác, LiptovskýMikuláš.
 12. Zielińska, M. (2002). Studenci polscy u progu XXI w. Autoportret, [w:] Zagórski Z. (red.). Socjologiczne portrety grup społecznych. Tom studiów i szkiców II, Wrocław: Wyd. UWr.
 13. Generałowie dojrzewają latami. Pobrano 10 października 2017 r. z: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/198/391/generalowie_dojrzewaja_la.html
 14. Generałowie odchodzą. MON: No to co?. Pobrano 10 października 2017 r. z: http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/355425,mon-nic-niezwyklego-w-odejsciu-generalow.html
 15. Historia klubu generałów WP. Pobrano 10 października 2017 r. z: http://www.klubgeneralow.pl/historia-klubu-generalow-wp
 16. Muzeum Techniki w Rzeszowie. Pobrano 10 października 2017 r. z: http://www.muzeumtechnikirzeszow.pl