Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wyniki socjologicznych badań doktorskich, dotyczących zmian w elementach portretu generalicji Wojska Polskiego po przystąpieniu Polski w 1999 roku do Paktu Północnoatlantyckiego. W artykule zamieszczono zagadnienia związane z: początkami służby generałów WP, przyczynami odejścia z wojska, dalszą aktywność zawodową generałów.

Słowa kluczowe

generalicja Wojsko Polskie NATO portret socjologiczny hobby

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Berger, P.L. (2001). Zaproszenie do socjologii. Warszawa: PWN.
 2. Caforio, G. (2000), The European Officer: A Comparative View on Selection and Education,Pisa.
 3. Jarmoszko, S., 2001. Oficerowie Wojska Polskiego przełomu wieków. Zarys socjologii empirycznej zawodu oficera. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 4. Kamiński, S. (2010). Generał dywizji Bronisław Bolesław Duch (1896–1980). Warszawa: WUW.
 5. Larson, M.S. (1997). The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis, University of California Press.
 6. Mills, C.W. (1961), Elita władzy. Toruń: Książka i Wiedza.
 7. Nuciari, M. (1994). Rethinking the Military Profession: Models of Change Compared,[w:] Caforio, G. (ed.). The Military Profession in Europe, “Current Sociology”, vol. 42, nr 3, s. 7-21.
 8. Segal, D.R. (1986). “Measuring The Institutional/Occupational Change Thesis”, Armed Forces and Society, 12, s. 351-375.
 9. Sztumski, J. (1999). Socjologia pracy. Katowice: GWSH.
 10. Wolska-Liśkiewicz, E. (2015). „Dlaczego w polskiej armii nie ma kobiet-generałów?”, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2, s. 47-59.
 11. Wolska-Liśkiewicz, E. (2015). Клуб Генералов Польской Армии в качестве форума деятельности элиты польских вооруженных сил, [w:] Matis, J. (red.), Riadenie bezpečnosti zložitých systémov. Zborník vedeckých a odborných prác, LiptovskýMikuláš.
 12. Zielińska, M. (2002). Studenci polscy u progu XXI w. Autoportret, [w:] Zagórski Z. (red.). Socjologiczne portrety grup społecznych. Tom studiów i szkiców II, Wrocław: Wyd. UWr.
 13. Generałowie dojrzewają latami. Pobrano 10 października 2017 r. z: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/198/391/generalowie_dojrzewaja_la.html
 14. Generałowie odchodzą. MON: No to co?. Pobrano 10 października 2017 r. z: http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/355425,mon-nic-niezwyklego-w-odejsciu-generalow.html
 15. Historia klubu generałów WP. Pobrano 10 października 2017 r. z: http://www.klubgeneralow.pl/historia-klubu-generalow-wp
 16. Muzeum Techniki w Rzeszowie. Pobrano 10 października 2017 r. z: http://www.muzeumtechnikirzeszow.pl