Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu była eksploracja zjawiska udziału nieletnich w warunkach bojowych. Ponadto istotnym elementem prowadzonych badań była identyfikacja skutków szkolenia militarnego dzieci-żołnierzy. Zastosowaną metodą badawczą była analiza źródeł literaturowych, danych statystycznych oraz aktów prawnych, w ramach której poddano ocenie adekwatność obecnie obowiązujących aktów prawa międzynarodowego w kontekście przeciwdziałania zjawisku udziału dzieci w działaniach zbrojnych.

Słowa kluczowe

konflikt zbrojny dzieci dziecko-żołnierz bezpieczeństwo prawo międzynarodowe

Szczegóły artykułu