Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówione zostały prawne aspekty ochrony bezpieczeństwa zgromadzeń organizowanych cyklicznie ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką w tym zakresie odgrywa zarządzenie zastępcze wojewody.  Autorka na tle aktów prawa międzynarodowego dokonuje analizy postanowień polskiego systemu normatywnego, które określają istotę i zakres prawa do wolności zgromadzeń oraz które wyznaczają jego granice. W opracowaniu prowadzone są również rozważania na temat sposobu rozumienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa zgromadzeń jako przesłanki umożliwiającej reglamentację tego prawa. Autorka wskazuje na nowy dla polskiego systemu normatywnego typ zgromadzeń jakim są zgromadzenia organizowane cyklicznie, ich specjalny status oraz swoistą ochronę ich bezpieczeństwa. Rozważania w tym zakresie zostały uzupełnione o analizę wydanych przez wojewodę mazowieckiego zarządzeń zastępczych jak i analizę dotyczącego problemu orzecznictwa sadowego.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo zgromadzeń zgromadzenia cykliczne zarządzenie zastępcze wojewody wolność zgromadzeń ochrona bezpieczeństwa sądowa ochrona wolności zgromadzeń

Szczegóły artykułu