Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zasadnicze przemiany w układzie sił współczesnego świata zmuszają do przemyśleń dotyczących orientacji polskiej polityki zagranicznej oraz geopolitycznej oceny położenia Polski. Europa w 2024 roku podczas kolejnych wyborów do europarlamentu będzie z pewnością inna niż dzisiaj. Pod względem czasu jest to niedaleka przyszłość. W Polsce, pomimo wszystkich trudności, a także narzekania niektórych ludzi na swoje porażki, nie jest aż tak najgorzej, jeśli popatrzymy na oczekiwania społeczne, które istnieją w dzisiejszych czasach. Polska znajduje się obecnie w najlepszej sytuacji gospodarczej, jak i militarnej biorąc pod uwagę nie tylko kilka ostatnich lat, ale kilka wieków. Rok 1989 przyniósł Polakom upragnioną suwerenność. Tak więc, zwróciliśmy swoją mentalność w kierunku zachodnim, pogłębiliśmy współpracę głównie z Niemcami, jak i krajami zachodnimi, a także dążyliśmy do członkostwa w NATO oraz w Unii Europejskiej, co więcej wkrótce to osiągnęliśmy. Celem poniższego artykułu jest sprawdzenie opinii Polaków, jak i przybliżenie głównych zagadnień dotyczących gospodarki oraz współpracy militarnej w Unii Europejskiej. Założenia, które są przyjęte w niniejszym artykule to dobra współpraca gospodarcza oraz militarna Polski z UE, jak i zadowolenie społeczeństwa polskiego z uczestnictwa w Unii Europejskiej. Metody, które zostały wykorzystane to, między innymi studium literatury, analiza materiałów źródłowych oraz ankieta internetowa, w której ujęto dwa pytania na temat pozostania Polski w UE i wprowadzeniu waluty Euro. Przybliżają one obraz współpracy gospodarczej, jak i militarnej, a także ukazują opinię Polaków na temat uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Teza, która została założona w niniejszym artykule jest taka, iż Polacy w zdecydowanej większości są za tym, aby Polska pozostała w Unii Europejskiej oraz za pogłębianiem współpracy z państwami UE. Podsumowanie treści artykułu, jednoznacznie potwierdza i podtrzymuje stare powiedzenie, że razem łatwiej i można więcej.

Słowa kluczowe

Unia Europejska Polska bezpieczeństwo gospodarka

Szczegóły artykułu