Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zasadnicze przemiany w układzie sił współczesnego świata zmuszają do przemyśleń dotyczących orientacji polskiej polityki zagranicznej oraz geopolitycznej oceny położenia Polski. Europa w 2024 roku podczas kolejnych wyborów do europarlamentu będzie z pewnością inna niż dzisiaj. Pod względem czasu jest to niedaleka przyszłość. W Polsce, pomimo wszystkich trudności, a także narzekania niektórych ludzi na swoje porażki, nie jest aż tak najgorzej, jeśli popatrzymy na oczekiwania społeczne, które istnieją w dzisiejszych czasach. Polska znajduje się obecnie w najlepszej sytuacji gospodarczej, jak i militarnej biorąc pod uwagę nie tylko kilka ostatnich lat, ale kilka wieków. Rok 1989 przyniósł Polakom upragnioną suwerenność. Tak więc, zwróciliśmy swoją mentalność w kierunku zachodnim, pogłębiliśmy współpracę głównie z Niemcami, jak i krajami zachodnimi, a także dążyliśmy do członkostwa w NATO oraz w Unii Europejskiej, co więcej wkrótce to osiągnęliśmy. Celem poniższego artykułu jest sprawdzenie opinii Polaków, jak i przybliżenie głównych zagadnień dotyczących gospodarki oraz współpracy militarnej w Unii Europejskiej. Założenia, które są przyjęte w niniejszym artykule to dobra współpraca gospodarcza oraz militarna Polski z UE, jak i zadowolenie społeczeństwa polskiego z uczestnictwa w Unii Europejskiej. Metody, które zostały wykorzystane to, między innymi studium literatury, analiza materiałów źródłowych oraz ankieta internetowa, w której ujęto dwa pytania na temat pozostania Polski w UE i wprowadzeniu waluty Euro. Przybliżają one obraz współpracy gospodarczej, jak i militarnej, a także ukazują opinię Polaków na temat uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Teza, która została założona w niniejszym artykule jest taka, iż Polacy w zdecydowanej większości są za tym, aby Polska pozostała w Unii Europejskiej oraz za pogłębianiem współpracy z państwami UE. Podsumowanie treści artykułu, jednoznacznie potwierdza i podtrzymuje stare powiedzenie, że razem łatwiej i można więcej.

Słowa kluczowe

Unia Europejska Polska bezpieczeństwo gospodarka

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Barcik, J. (2007). Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Brandta.
 2. Barcz, J., Kawecka-Wyrzykowska, E., Michałowska-Garywoda, K. (2016). Integracja europejska w okresie przemian. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A.
 3. Beck, U., Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Borkowski, P. (2013). Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 5. Brodecki, Z. (2009). Prawo integracji w Europie. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 6. Czaputowicz, J. (2008). Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Czaputowicz, J. (2018). Teorie integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Duda, R. (2013). Multi-Level Governance – MLG. Nowy sposób zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów integracji i regionalizacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 9. Dyduch, J. (2016). Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Dynia, E. (2004). Integracja europejska. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 11. Jabko, N. (2006). Playing the market: a political strategy for uniting Europe 1985–2005. Ithaca: Cornell University Press.
 12. Kaunert, C., Leonard, S., Occhipinti, J. (2015). Justice and Home Affairs Agencies in the European Union. London: Routledge.
 13. Kirpsza, A. (2016). Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 14. Kubin, T. (2014). Legitymizacja system instytucjonalnego Unii Europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 15. Morgenthau, H. J. (2010). Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 16. Neyer, J. (2012), The justification of Europe: a political theory of supranational integration. Oxford: University Press.
 17. Norheim-Martinsen, P. M. (2013). The European Union and military force. Governance and strategy, Cambrigde: University Press.
 18. Pacześniak, A., Riedel, R. (2010). Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 19. Ruszkowski, J. (2010). Ponadnarodowość. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 20. Saurugger, S. (2014). Theoretical Approaches to European Integration. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 21. Solana, J. (red.). (2015). More Union in European Defence. Report of a CEPS Task Force. Bruksela: Centre for European Policy Studies. Dostęp: https://www.ceps.eu/system/files/TFonEuropeanDefence.pdf [15.10.2019].
 22. Spalińska, A. (2017). Idea Nowego Średniowiecza w procesach dezintegracji europejskiej. Warszawa: Rambler.
 23. Strzykowski, F. (2012). Teorie integracji europejskiej w doktrynie amerykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Tocci, N. (2015). Towards an EU Global Strategy. W: A. Missiroli (Ed.), Towards an EU Global Strategy – background, process, references (s. 115–120). Paryż: European Union Institute for Security Studies. DOI: https://doi.org/10.2815/953786
 25. Wendt, A. (2008). Społeczna teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 26. Wspólna wizja, wspólne działanie: silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Bruksela: European External Action Service. Dostęp: http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_pl_.pdf [15.10.2019].