Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule poddano analizie założenia amerykańskiego programu udostępniania broni jądrowej (NATO Nuclear Sharing) wybranym państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego. Celem opracowania jest przedstawienie istoty programu udostępniania broni jądrowej oraz jego legalności względem traktatu o nieproliferacji broni jądrowej (NPT). W artykule, na podstawie przedstawionej literatury przedmiotu badań, udzielono odpowiedzi na następujące pytania: co to jest międzynarodowy reżim nieproliferacji broni jądrowej i jakie elementy go współtworzą? Jakie są założenia programu udostępniania broni jądrowej (NATO Nuclear Sharing) oraz czy naruszają one NPT? W jaki sposób polityka prowadzona przez Donalda Trumpa wpływa na obecny kształt programu NATO Nuclear Sharing? W opracowaniu jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury, aktów prawa międzynarodowego oraz doktryny wojskowej, dzięki czemu ustalono fakty i zachodzące między nimi współzależności. Drugą z zastosowanych metod jest synteza, która pozwoliła na sformułowanie wniosków. Poruszone w artykule kwestie związane z istotą nieproliferacji broni jądrowej, a także programem udostępniania broni jądrowej stanowią płaszczyznę do dalszych i pogłębionych badań w zakresie nieproliferacji i denuklearyzacji broni jądrowej przez jej posiadaczy. Głównym wnioskiem wynikającym z opracowania jest przede wszystkim anachroniczność założeń programu udostępniania broni jądrowej, a tym samym podważenie działań nieproliferacji i denuklearyzacji broni jądrowej 

Słowa kluczowe

broń jądrowa NATO nieproliferacja denuklearyzacja.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bryła, J. (2006). Rozwój i znaczenie reżimów międzynarodowych na przykładzie reżimu nieproliferacji broni jądrowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 2. Credi, O. (2019). US Non-Strategic Nuclear Weapons in Europe: Necessary or Obsolete? American Security Project. Accessed: http://www.jstor.com/stable/resrep19821 [23.11.2020].
 3. Eldridge, D. (2004). M.A.D. New York: Bloomsbury Academic & Professional.
 4. Falk, R. & Kreieger, D. (2008). At the nuclear precipice catastrophe or transformation. New York: Palgrave Macmillan.
 5. IAEA. (1956). The Statute of the International Atomic Energy Agency. Accessed: https://www.iaea.org/about/statute [23.11.2020].
 6. IAEA. (1965). The Agency’s Safeguards System (1965, as provisionally extended in 1966 and 1968) (INFCIRC/66). Accessed: https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1965/infcirc66r2.pdf [23.11.2020].
 7. IAEA. (1972). The structure and content of agreements between the Agency and States required in connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (INFCIRC/153). Accessed: https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1972/infcirc153.pdf [23.11.2020].
 8. IAEA. (2020). List of member states of the International Atomic Energy Agency. Accessed: https://www.iaea.org/about/governance/list-of-member-states [23.11.2020].
 9. ICAN. (2020). The words Nuclear Weapon. International Campaign to Abolish Nuclear Weapon. Accessed: https://www.icanw.org/nuclear_arsenals [23.11.2020].
 10. NATO. (1949). Note by the Secretary to the North Atlantic Defense Committee on the Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic Area (DC 6/1). Accessed: https://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a491201a.pdf [23.11.2020].
 11. Nonstrategic Nuclear Weapons. (2020). (CRS Report 32572). Washington: Congressional Research Service. Accessed: https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL32572.pdf [23.11.2020].
 12. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon [NPT]. (1968). Accessed: https://www.un.org/en/conf/npt/2015/pdf/text%20of%20the%20treaty.pdf [23.11.2020].
 13. Truman, H. (1947). Truman Doctrine, ‘Recommendations of the Assistance to Greece and Turkey’. Washington: Digital Archive Wilson Center. Accessed: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116182.pdf?v=da84e4e7502c85c6fe2842fd238c1da8 [23.11.2020].