Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest postawa Wielkiej Brytanii wobec bezpieczeństwa militarnego Polski i państw bałtyckich w XX i XXI wieku. W pierwszej części artykułu omówione zostało zaangażowanie Wielkiej Brytanii w zapewnienie bezpieczeństwa militarnego Polski i państw bałtyckich w XX wieku, w tym przede wszystkim w zachowanie przez nie niepodległości. W drugiej części artykułu przedstawiono działania Wielkiej Brytanii na rzecz bezpieczeństwa militarnego tych państw w XXI wieku, szczególnie w kontekście kryzysu na Ukrainie i zagrożenia militarnego ze strony Rosji. Głównym pytaniem badawczym jest czy działania Wielkiej Brytanii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Polski i państw bałtyckich w XX i XXI wieku były znaczące i efektywne w osiągnięciu tego celu? Główna teza artykułu zakłada że działania Wielkiej Brytanii w XX wieku na rzecz wsparcia bezpieczeństwa militarnego Polski i państw bałtyckich były nieznaczne i tylko częściowe efektywne. Obecnie jednak Wielka Brytania jest jednym z państw NATO, które w największym stopniu są zaangażowane we wzmocnienie bezpieczeństwa militarnego państw wschodniej flanki Sojuszu.

Słowa kluczowe

Wielka Brytania Polska państwa baltyckie bezpieczeństwo militarne

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Atlantic Treaty Association (2018, March 13). Developing Modern Defence Capabilities: Exercising a forward presence. Accessed: http://www.atahq.org/2018/03/developing-modern-defence-capabilities-exercising-forward-presence/ [20.02.2020].
 2. Baltic States. Independence And The 20th Century. Accessed: https://www.britannica.com/place/Baltic-states/Independence-and-the-20th-century [25.02.2020].
 3. BBN (2014). Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Accessed: https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf [20.02.2020].
 4. Boguszewski, M. (2017, December 22). Macierewicz: Obecność wojsk brytyjskich potwierdza, że Polska może być bezpieczna. PAP. Accessed: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1222434%2Cmacierewicz-obecnosc-wojsk-brytyjskich-potwierdza-ze-polska-moze-byc-bezpieczna.html [20.02.2020].
 5. Callaghan, J. (2007). The Labour Party and Foreign Policy. A history. London–New York: Routledge.
 6. Cawkwell, T. W. (2016). U.K. Communication Strategies for Afghanistan 2001–2014. London-New York: Routledge.
 7. Codner, M. (2016). An Instrument of Honour? Britain's Military Strategy and the Impact of New Technologies. In: D. Brown (Ed.), The Development of British Defence Policy. Blair, Brown and Beyond (p. 189–214). London & New York: Routledge.
 8. Czarnocki, A., Kondrakiewicz D. (2007). Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski. In: M. Pietraś (Ed.), Międzynarodowe stosunki polityczne (p. 601–627). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 9. Dobson, A. P. (1995). Anglo-American relations in the twentieth century. Of friendship, conflict and the rise and decline of superpowers. London & New York: Routledge.
 10. Dover, R. (2016). Europeanization of British Defence Policy. London-New York: Routledge.
 11. Fletcher, W. A. (1976). The British Navy in the Baltic, 1918-1920: Its Contribution to the Independence of the Baltic Nations. Journal of Baltic Studies, 7(2), 134–144. DOI: https://doi.org/10.1080/01629777600000141.
 12. HM Government. (2015). National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. A Secure and Prosperous United Kingdom. London: HM Government. Accessed: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf [20.02.2020].
 13. James, A. (1972). The Contemporary Relevance of National Sovereignty. In: M. Leifer (Ed.), Constraints and Adjustments in British Foreign Policy (p. 15–34). London: George Allen & Unwin Ltd.
 14. Koval, N. (2018). United Kingdom. In: H. Maksak, R. Q. Turcsányi, M. Vorotnyuk (Eds.), Understanding Strategic Adaptations: Security Strategies and Policies after 2014 (p. 88–103). Bratislava-Kyiv: Strategic Policy Institute.
 15. Mayall, J. (2010). Introduction. In: J. Mayall (Ed.), The Contemporary Commonwealth. An assessment 1965–2009 (p. 3–20). London-New York: Routledge.
 16. Fallon, M., Howe, E. (2017, January 11). U.K. steps up to take command of NATO task force. Government of the United Kingdom. Ministry of Defence. Accessed: https://www.gov.uk/government/news/uk-steps-up-to-take-command-of-nato-task-force [20.02.2020].
 17. North Atlantic Treaty Organization. (2019, April 17). Hungary to lead NATO's Baltic Air Policing, joined by UK and Spain. Accessed: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165751.htm [25.02.2020].
 18. Royal Navy (2019). Baltic Protector. Royal Navy. Accessed: https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/operations/arctic-and-northern-european-waters/baltic-protector [20.02.2020].
 19. Sergeev, E. (2017). Anglo-Soviet Relations in the Context of the Baltic Problem 1918–1922. Lithuanian Historical Studies, 21(1), 61–78. DOI: https://doi.org/10.30965/25386565-02101004.
 20. Szachowski, P. (2014, September 10). Fałszywi sojusznicy Polski. Nowastrategia. Accessed: http://www.nowastrategia.org.pl/falszywi-sojusznicy-polski/ [25.02.2020].
 21. Szostkiewicz, A. (2018, March 26). Polska wydala czterech rosyjskich dyplomatów. Słuszny gest. Polityka. Accessed: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1743074,1,polska-wydala-czterech-rosyjskich-dyplomatow-sluszny-gest.read [25.02.2020].
 22. Telegraph Reporters (2017, March 18). British troops arrive in Estonia to deter Russian aggression in one of biggest deployments to region in decades. The Telegraph. Accessed: https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/18/british-troops-arrive-estonia-deter-russian-aggression-one-biggest/ [25.02.2020].
 23. Tomaszewski, J. (2015). Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Bezpieczeństwo Narodowe, 36, 25–40. Accessed: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/36_KBN_TOMASZEWSKI.pdf [20.02.2020].
 24. Wall, S. (2013). The Official History of Britain and the European Community, Volume II From Rejection to Referendum, 1963–1975. London-New York: Routledge.
 25. White, B. (1992). Britain, détente and changing East-West relations. London-New York: Routledge