Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule poddano analizie aktywność Sił Obronnych Izraela (IDF) w serwisach społecznościowych podczas eskalacji konfliktu w Strefie Gazy w dniach 3–6 maja i 12–14 listopada 2019 r. Celem opracowania jest ustalenie, w jaki sposób izraelskie siły zbrojne wykorzystują nowe media w ramach komunikacji strategicznej. W oparciu o studium przypadku artykuł udziela odpowiedzi na następujące pytania: jakie motywy i wątki tematyczne dominują w narracji IDF w mediach społecznościowych? Do kogo jest ona skierowana? W jaki sposób media społecznościowe służą komunikacji strategicznej IDF? Część teoretyczną opracowania oparto na literaturze przedmiotu dotyczącej komunikacji strategicznej i dyplomacji publicznej. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie materiałów publikowanych przez oficjalne konta IDF w dwóch serwisach społecznościowych. Analizie treści z wykorzystaniem kodowania otwartego poddano 150 wpisów opublikowanych portalu Twitter oraz 55 wpisów w serwisie Facebook. Bazując na wyłonionych w ten sposób głównych motywach i wątkach tematycznych, wskazano główne cechy izraelskiej narracji o konflikcie i jej docelowych odbiorców oraz scharakteryzowano rolę mediów społecznościowych w komunikacji strategicznej IDF. Przedstawione w artykule wnioski na temat wykorzystania przez IDF mediów społecznościowych mogą stanowić wzorzec skutecznych praktyk dla innych państw, jak również być podstawą do dalszych badań  nad rolą sfery informacyjnej w konfliktach zbrojnych.

Słowa kluczowe

Izrael komunikacja strategiczna media społecznościowe konflikt zbrojny Strefa Gazy

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. AAP-6 (2017). Słownik terminów i definicji NATO, zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Dostęp: https://wcnjik.wp.mil.pl/u/AAP6PL_na_2020_07.pdf [15.03.2020].
 2. Abdelal, W. (2016). Hamas and the Media: Politics and Strategy. London: Routledge.
 3. Ben-David, A. (2014). Israeli-Palestinian Conflict. W: K. Harvey (Ed.), Encyclopedia of Social Media and Politics (Vol. II). New York: SAGE Publications.
 4. Böhm, A. (2004). Theoretical Coding: Text Analysis in Grounded Theory. W: U. Flick, E. Kardoff, I. Steinke (Eds.), A Companion to Qualitive Research (pp. 270–275). London: SAGE Publications.
 5. Cornish, P., Lindley-French, J., Yorke, C. (2011). Strategic Communications and National Strategy. London: Chatham House. Dostęp: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/r0911es%E2%80%93stratcomms.pdf [15.03.2020].
 6. El Zein, H., Abusalem, A. (2015). Social Media and War on Gaza: A Battle on Virtual Space to Galvanise Support and Falsify Israel Story. Athens Journal of Mass Media and Communications, 1(2), 109–120. DOI: https://doi.org/10.30958/ajmmc.1-2-2.
 7. Falkheimer, J., Heide, M. (2018). Strategic Communication: An Introduction. Abingdon: Routledge.
 8. Goodman, H. (2015). Israel’s Narrative – An Overview. W: H. Goodman, D. Gold (Eds.), The Gaza War 2014: the War Israel Did Not Want and the Disaster It Averted (pp. 7-28). Jerusalem: Jerusalem Center for Public Affairs. Dostęp: https://jcpa.org/pdf/The-Gaza-War-2014-Site.pdf [13.02.2020].
 9. Ingram, H.J. (2016). A Brief History of Propaganda During Conflict: Lessons for Counter-Terrorism Strategic Communications (ICCT Research Paper). Hague: International Centre for Counter-Terrorism. DOI: https://doi.org/10.19165/2016.1.06.
 10. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019a, November 12). Dear world, this morning we killed… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1194361097832325120 [13.04.2020]
 11. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019b, May 4). We have just started targeting Hamas military… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1124589778865987584 [4.05.2020].
 12. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019c, May 4). Men, women and children are running into bomb shelters… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1124602159629254657 [2.05.2020].
 13. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019d, May 6). Israeli children sleep in fortified bomb shelters… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1125158943116939264 [3.05.2020].
 14. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019e, May 4). A Saturday morning little-league soccer game… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1124626008085270529 [3.05.2020].
 15. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019f, May 5). Noy lives in Ashkelon, an Israeli city right near Gaza… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1125137790667251712 [2.05.2020].
 16. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019h, May 6). IDF soldiers helped evacuate the children… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/119430305616857088 [3.05.2020].
 17. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019j, November 13). Imagine your weather app said it was raining rockets… [Tweet]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1194660032136327168 [4.05.2020].
 18. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019k, May 6). The last 48 hours in Israel: 690 rockets fired… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1125258137936826368 [6.05.2020].
 19. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019l, May 5). Cleared for release: We thwarted an attempted… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1125066395010699264 [4.05.2020].
 20. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019n, November 13). Another Islamic Jihad terrorist in Gaza… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1194635642635816962 [5.05.2020].
 21. Israel Defense Forces [@IDF]. (2019p, November 12). Precision strike: This is the building we surgically targeted… [Tweet. Video file]. Dostęp: https://twitter.com/IDF/status/1194118576027971584 [5.05.2020].
 22. Israel Defense Forces [@idfonline]. (2019o, November 12). The barrage of rockets… [Facebook. Video file]. Dostęp: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2738641586158694&id=125249070831305 [5.05.2020].
 23. Israel Defense Forces [@idfonline]. (2019g, November 12). Today is Shoham's 6th birthday… [Facebook. Video file]. Dostęp: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2739481892741330&id=125249070831305 [4.05.2020].
 24. Israel Defense Forces [@idfonline]. (2019i, May 5). While children in Israel… [Facebook. Video file]. Dostęp: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2383816814974508&id=125249070831305 [3.05.2020].
 25. Israel Defense Forces [@idfonline]. (2019m, May 5). An update about ongoing Gaza… [Facebook. Video file]. Dostęp: https://facebook.com/story.php?story_fbid=2385190928170430&id=125249070831305 [4.05.2020].
 26. Israel Ministry of Foreign Affairs. (2019). Behind the Headlines: Massive rocket barrages launched from Gaza. Dostęp: https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/Massive-rocket-barrages-launched-from-Gaza-4-May-2019.aspx [22.05.2020].
 27. Jachimowski, M. (2016). Komunikacja strategiczna a dziennikarstwo. Rocznik Prasoznawczy, 10, 11–27.
 28. Kubovich, Y., Khoury, J. (2019). Israeli Army Admits to Killing Eight Gaza Family Members: We Thought the House Was Empty. Haaretz Daily Newspaper. Dostęp: https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-israeli-army-admits-strike-that-killed-palestinian-family-intended-for-empty-house-1.8129435 [6.05.2020].
 29. Livio, O., Cohen-Yechezkely, S. (2018). Copy, Edit, Paste: Comparing News Coverage of War with Official Military Accounts. Journalism Studies, 20(5), 696–713. DOI: https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1417054.
 30. Malhotra, D. (2016). Social Media and the Armed Forces. New Delhi: Centre for Joint Warfare Studies (CENJOWS). Dostęp: https://web.archive.org/web/20200127011231/https://cenjows.gov.in/pdf/Social-Media-Armed-Forces.pdf [15.03.2020].
 31. Manheimm, J.B. (1994). Strategic Public Diplomacy and American Foreign Policy: The Evolution of Influence. New York: Oxford University Press.
 32. Mladenov, N. (2019a, May 22). Briefing to The Security Council On The Situation In The Middle East. United Nations. Dostęp: https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_22_may_2019.pdf [22.04.2020] .
 33. Mladenov, N. (2019b, November 20). Briefing to the Security Council on the Situation in The Middle East, Including the Palestinian Question. United Nations. Dostęp: https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_20_november_2019_1.pdf [24.04.2020].
 34. Modrzejewski, Z. (2020). Militarne obszary komunikacji strategicznej. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 35. Mull, C., Wallin, M. (2013). Propaganda: a Tool for Strategic Influence? Washington: American Security Project. Dostęp: https://www.americansecurityproject.org/ASP%20Reports/Ref%200138%20-%20Propaganda%20-%20A%20tool%20of%20strategic%20influence%20-%20%20Fact%20Sheet.pdf [10.03.2020].
 36. Nowicka, J., Załoga, W., Ciekanowski, Z. (2018). Komunikacja strategiczna w naukach o zarządzaniu i jakości oraz w naukach o bezpieczeństwie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 14(1), 193–202. DOI: https://doi.org/10.32039/WSZOP/1895-3794-2018-17.
 37. Paul, C. (2011). Strategic Communication. Origins, Concepts and Current Debates. Santa Barbara: Praeger.
 38. Romarheim, A.G. (2005). Definitions of strategic political Communications (NUPI Working Paper No. 689). Oslo: Norwegian Institute of International Affairs. Dostęp: https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/handle/11250/2396205 [15.03.2020].
 39. Shavit, M. (2017). Media Strategy and Military Operations in the 21st Century. Mediatizing the Israel Defence Forces. London: Routledge.
 40. Singer, P.W., Brooking, E.T. (2019). Nowy rodzaj wojny: media społecznościowe jako broń. Kraków: Vis-à-vis Etiuda.
 41. Szymańska, A. (2014). Znaczenie mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa – szkic teoretyczny. Zeszyty Prasoznawcze, 57(2/218), 273–292. DOI: https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.14.015.2336.
 42. UN OCHA. (b.d.). Occupied Palestinian Territory. Data on Casualties. United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Dostęp: https://www.ochaopt.org/data/casualties [26.04.2020].
 43. Walinski, R.G. (2015). The U.S. Military and Social Media. Alabama: Air Command and Staff College Air University „Maxwell Air Force Base”. Dostęp: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a626009.pdf [15.03.2020].
 44. Walton, D. (1997). What is Propaganda and What Exactly is Wrong With It? Public Affairs Quarterly, 11, 4, 383–413. Dostęp: https://ssrn.com/abstract=2189875 [12.03.2020].
 45. Wilbur, D. (2017). Propaganda’s Place in Strategic Communication: The Case of ISIL’s Dabiq Magazine. International Journal of Strategic Communication, 11(3), 209–223. DOI: http://doi.org/10.1080/1553118X.2017.1317636.
 46. Zaharna, R. (2010). Battles to Bridges: US Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11. New York: Palgrave Macmillan.