Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia obiektów infrastruktury morskiej, które mogą lub powinny zostać włączone do obiektów infrastruktury krytycznej. Ze względu na ich charakter i znaczenie dla bezpieczeństwa i gospodarki, obiekty te mogą być klasyfikowane jako krajowe lub europejskie obiekty infrastruktury krytycznej. Przedstawiono również zagrożenia wynikające z umyślnej działalności przestępczej człowieka, która może zakłócić funkcjonowanie obiektów portowych. Podstawowymi i najbardziej wrażliwymi obiektami morskiej infrastruktury krytycznej są porty morskie. Ich bezpieczeństwo może być naruszane z trzech kierunków: lądowego, powietrznego i morskiego. Jednocześnie nie jest możliwe zapewnienie tego samego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich obszarach portowych i lądowych. Dlatego też obiekty portowe były szczególnie narażone na zagrożenia. Zapewnienie właściwego poziomu ochrony obiektów portowych wymaga podjęcia szeregu przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych.

Słowa kluczowe

morska infrastruktura krytyczna obiekt portowy ochrona portu procedury ochrony portu systemy monitoringu

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, adopted by the International Maritime Organization on December 13, 2002 (Journal of Laws of 2005, No. 120, Item 1016).
 2. Bursztyński, A. (2011). Organizational measures to ensure the safety of stopping vessels in ports and naval bases of the Polish Navy. Scientific Journal of Polish Naval Academy, 52(186A), 13-30. Accessed: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2843b7d8-6db3-4997-aa88-c8d112ef1f68 [30.03.2020].
 3. Cywiński, A. (2017). The IED – the Present Danger for Critical Infrastructure and State Security. National Security Studies, 7(12), 305–333. Accessed: https://studiabn.pl/resources/html/article/details?id=179646 [15.04.2020].
 4. International Ship Suppliers & Services Association (2016). International Ship and Port Facility Security Code. ISPS Code Guidelines for Ship Suppliers. London: International Ship Suppliers & Services Association. Accessed: https://shipsupply.org/wp-content/uploads/2017/01/ISPS-Code-ISSA-Guidelines-Aug-2016.pdf [10.04.2020].
 5. Kubiak, K., Makowski, A., Mickiewicz, P. (2005). Poland and threats of maritime terrorism. Warszawa: Publishing House TRIO.
 6. Mayer, V. A. (1992). Naval Surface Warfighting Vision 2030. Naval Engineers Journal, 104(3), 74–88. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1559-3584.1992.tb02226.x.
 7. National Critical Infrastructure Protection Program (2018). Resolution No. 121/2018 of the Council of Ministers of September 7, 2018 amending the resolution on the adoption of the National Critical Infrastructure Protection Program. Accessed: https://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Dokument-G%C5%82%C3%B3wny-1.pdf [10.04.2020].
 8. Pozański, P. (2011). Contemporary threats to the elements of maritime infrastructure and their detection systems. Polish Hyperbaric Research, 35(2), 7–34. Accessed: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0039-0005 [10.04.2020].
 9. Regulation of the Council of Ministers of 15 April 2011 on control methods and measures in the field of shipping and maritime security (Journal of Laws of 2011, No. 93, Item 539 as amended).
 10. Regulation of the Council of Ministers of 16 December 2016 amending the regulation on objects of particular importance for the security and defense of the state and their special protection (Journal of Laws of 2017, Item 42).
 11. Regulation of the Council of Ministers of 18 January 2019 amending the regulation on objects of particular importance for the security and defense of the state and their special protection (Journal of Laws of 1997, Item 250).
 12. The Act of 22 August 1997 on the protection of persons and property (Journal of Laws of 1997, No. 114, Item 740 as amended).
 13. The Act of 26 April 2007 on crisis management (Journal of Laws of 2007, No. 89, Item 590 as amended).
 14. The Act of 29 October 2010 amending the act on crisis management (Journal Of Laws of 2010, No. 240, Item 1600).
 15. The Act of 4 September 2008 on the protection of shipping and seaports, (Journal of Laws of 2008, No. 171, Item 1055 as amended).