Treść głównego artykułu

Abstrakt

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej powstał w 2017 r. jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Założenia projektu obejmowały zagwarantowanie kompleksowości i ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zaopiekowanie się pacjentem na każdym etapie diagnostyki i leczenia, przez co obejmowały większość celów i priorytetów polityki zdrowotnej kraju. Przeprowadzone badania i kontrole wykazały, że sieć szpitali nie spełnia swoich funkcji na satysfakcjonującym poziomie. W związku z powyższym przedmiotem badania niniejszego artykułu stała się sieć szpitali jako kluczowy element polskiego bezpieczeństwa zdrowotnego. Celem pracy jest zbadanie roli i zadań sieci szpitali publicznych w kształtowaniu procesu bezpieczeństwa zdrowotnego, jak również stopień spełnienia jej funkcji zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom. Zastosowane metody badawcze obejmowały analizę literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych, dostępnych opracowań i artykułów naukowych oraz branżowych. Autorzy zadali następujące pytanie badawcze: czy sieć szpitali wywiązuje się z obowiązku zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwu? Postawiono również tezę mówiącą, że obecny stan sieci szpitali nie jest satysfakcjonujący. Zawarte wnioski mogą być inspiracją do poprawy organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zawierają one rekomendacje dotyczące usprawnienia systemu oraz poprawy poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez m.in. wprowadzenie systemowego rozwiązania dla lepszego zarządzania bazą łóżek szpitalnych czy efektywniejsze wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo zdrowotne sieć szpitali sieć szpitali publicznych sieć szpitali a bezpieczeństwo zdrowotne bezpieczeństwo zdrowotne RP

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Aldis, W. (2008). Health security as a public health concept: a critical analysis. Health Policy and Planning, 23(6), 369–375. DOI: https://doi.org/10.1093/heapol/czn030
 2. BBC News. (2013, September 24). Syria chemical attack: What we know. Dostęp: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-23927399 [25.08.2020].
 3. Bober, B. (2016). Bezpieczeństwo zdrowotne jako istotny komponent bezpieczeństwa państwa. Studia nad Bezpieczeństwem, (1), 33–64. DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.002
 4. Bukowski, H. i Pogorzelczyk, K. (2019). Polish healthcare sector: overview evolution and opportunities. Warszawa: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Dostęp: https://www.innowo.org/userfiles/publikacje/Polish%20Healthcare%20Sector.pdf [29.08.2020].
 5. CBOS. (2020). Opieka medyczna w czasie pandemii. Komunikat z badań nr 88/2020. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. Dostęp: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_088_20.PDF [18.11.2020].
 6. Godusławski, B. (2020, 16 października). Dramatyczny zapis rozmów dyspozytorek pogotowia z zespołami ratunkowymi. Mamy nagrania. Business Insider Polska. Dostęp: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/koronawirus-w-polsce-brak-miejsc-w-szpitalach-nagranie-dyspozytorni/907gz4n [18.11.2020].
 7. Grzywna, P. (2017). Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 8. Klinger, K. i Sikora, D. (2020, 12 października). Rewolucja w szpitalach. Zmiany w ochronie zdrowia już od przyszłego roku. Gazeta Prawna.pl. Dostęp: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1493162,zmiany-w-szpitalnictwie-nadzor-nad-szpitalami-dyrektorzy.html [18.11.2020].
 9. Martin, G. i Boland, M. (2018). Planning and preparing for public health threats at airports. Globalization and Health, 14 (28). DOI: https://doi.org/10.1186/s12992-018-0323-3
 10. Molęda, S. i Dyda N. (2017). Sieć szpitali w pigułce. Syntetyczne omówienie ustawy. Prawo Medyczne - porady i opinie ekspertów. Dostęp: http://prawo-medyczne.info/siec-szpitali-w-pigulce [26.08.2020].
 11. NIK. (2019). Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. (Informacja o wynikach kontroli nr 29/2019/P/18/059/KZD). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Dostęp: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/059/ [25.08.2020].
 12. Nowicka, P. i Kocik, J. (2018). Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polski. Studia BAS, 4(56), 103–121. DOI: https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2018.26
 13. Pokrzycka-Walczak, M. (2019, 21 października). Jerzy Gryglewicz: Czego potrzebuje system ochrony zdrowia. Zarządzanie placówką medyczną, (129). Dostęp: https://zpm.wip.pl/129/jerzy-gryglewiczczego-potrzebuje-system-ochrony-zdrowia-2566.html [18.11.2020].
 14. Polsat News. (2020, 15 października). Sytuacja w szpitalach. Gdzie brakuje łóżek dla pacjentów? Dostęp: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-10-15/sytuacja-w-szpitalach-gdzie-brakuje-lozek-dlapacjentow/ [18.11.2020].
 15. The New York Times. (2006, 2 października). Global Sludge Ends in Tragedy for Ivory Coast. Dostęp: https://www.nytimes.com/2006/10/02/world/africa/02ivory.html [25.08.2020].
 16. UEHP. (2019). Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce na podstawie informacji i dokumentów finansowych szpitali prywatnych, członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Gdynia: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. (edycja IV). Dostęp: http://www.szpitale.org/wpcontent/uploads/2019/09/OSSP_zeszyt_2019-1.pdf [25.08.2020].
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (Dz. U. 2020, poz. 1398).
 18. Ustawa z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (Dz. U. 2017, poz. 844).
 19. WHO. (2001). Global health security: epidemic alert and response. (54th World Health Assembly WHA, Agenda item 13.3). Geneva: World Health Organization. Dostęp: http://archives.who.int/prioritymeds/report/append/microb_wha5414.pdf [24.08.2020].
 20. WHO. (2007). World Health Day 2007 - issues paper: invest in health, build a safer future. Geneva: World Health Organization. Dostęp: https://www.who.int/world-health-day/previous/2007/files/issuespaper_final_lowres_en.pdf [24.08.2020].
 21. WHO. (2020). Universal Health Coverage. World Health Organization. Dostęp: https://www.who.int/healthtopics/universal-health-coverage#tab=tab_1 [25.08.2020].
 22. Wojtczak, A. (2009). Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 23. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz. Urz. Ministra Zdrowia 2020, poz. 58).