Treść głównego artykułu

Abstrakt

Rozprzestrzenianie się broni atomowej stanowi jedno z kluczowych wyzwań współczesnego świata. Proliferacja jest także jednym z kluczowych problemów, z którym zderzyły się Stany Zjednoczone Ameryki. USA podejmują szczególne działania przeciw rozwojowi programów atomowych swoich przeciwników. W ciągu ostatniej dekady Waszyngton dążył do zahamowania północnokoreańskiego programu atomowego, jednak nie osiągnął pożądanego rezultatu: całkowitej denuklearyzacji Korei Północnej. Celem artykułu jest znalezienie przyczyn porażki Waszyngtonu, a mianowicie powodu, który sprawił, że negocjacje z Koreą Północną nie przyniosły zamierzonych skutków. W badaniach zastosowane zostały metoda historyczna oraz analiza treści, która została wykorzystana w odniesieniu do oficjalnych dokumentów, przemówień oraz oświadczeń prasowych. Okazały się one cennym źródłem informacji. Badania zostały przeprowadzone przez pryzmat realizmu ofensywnego i pozwalają potwierdzić, że brak zaufania między stronami, wynikający z anarchicznej struktury systemu międzynarodowego, uniemożliwił całkowitą denuklearyzację Korei Północnej. 

Słowa kluczowe

proliferacja broni atomowej dyplomacja atomowa Korea Północna Stany Zjednoczone Obama Trump

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Agreed Framework Between the United States of America and the Democratic People’s Republic of Korea. (1994, October 21), 1994. U.S. Department of State. Accessed: https://2001-2009.state.gov/t/ac/rls/or/2004/31009.htm [01.09.2020].
 2. Albert, E. (2019, December 20). North Korea’s Military Capabilities. The Council on Foreign Affairs. Accessed: https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities [25.09.2020].
 3. Arms Control Association. (2018). UN Security Council Resolutions on North Korea. Accessed: https://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-Council-Resolutions-on-North-Korea#res1874 [04.09.2020].
 4. Bajoria, J. & Xu, B. (2013, September 30). The Six Party Talks on North Korea’s Nuclear Program (Backgrounder). New York: Council on Foreign Relations. Accessed: https://www.cfr.org/backgrounder/six-party-talksnorth-koreas-nuclear-program [04.09.2020].
 5. Baker, P. & Sang-Hun, Ch. (2017, August 8). Trump Threatens ‘Fire and Fury’ Against North Korea if It Endangers U.S. The New York Times. Accessed: https://www.nytimes.com/2017/08/08/world/asia/northkorea-un-sanctions-nuclear-missile-united-nations.html [21.09.2020].
 6. BBC News. (2017, August 8). Donald Trump threatens ‘fury’ against N Korea. Accessed: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40869319 [21.09.2020].
 7. BBC News. (2018a, April 21). North Korea ‘halts missile and nuclear tests’, says Kim Jong-un. Accessed: https://www.bbc.com/news/world-asia-43846488 [24.09.2020].
 8. BBC News. (2018b, May 24). North Korea nuclear test tunnels at Punggye-ri ‘destroyed’. Accessed: https://www.bbc.com/news/world-asia-44240047 [24.09.2020].
 9. Cha, V.D. (2009). What Do They Really Want?: Obama’s North Korea Conundrum. The Washington Quarterly, 32(4), 119–138. DOI: https://doi.org/10.1080/01636600903224837
 10. Chanlett-Avery, E. & Squassoni, S. (2006, October 24). North Korea Nuclear Test: Motivations, Implications, and U.S. Options. CRS Report for Congress (RL33709). Washington: Congressional Research Service. Accessed: https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL33709.pdf [04.09.2020].
 11. Chanlett-Avery, E., Manyin, M.E., Nikitin, M.B.D., Campbell, C.E. & Mackey, W. (2018, July 27). North Korea: U.S Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation. CRS Report for Congress (R41259). Washington: Congressional Research Service. Accessed: https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41259.pdf [28.08.2020].
 12. Chestnut Greitens, S. (2014). Nuclear Proliferation. In: J. Baylis, S. Smith & P. Owens (Eds.), The Globalization of World Politics (6th ed., pp. 372-386). New York: Oxford University Press.
 13. Council on Foreign Relations. (n.d.). North Korean Nuclear Negotiations. Accessed: https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations [21.09.2020].
 14. Crail, P. (2012, April). N. Korean Launch Plan Puts Deal at Risk. Arms Control Today, 42. Accessed: https://www.armscontrol.org/act/2012-04/n-korean-launch-plan-puts-deal-risk [14.09.2020].
 15. Cumings, B. (2020), Obama, Trump and North Korea. In: O. Turner & Inderjeet Parmar (Eds.), The United States in the Indo-Pacific. Obama’s legacy and the Trump transition (pp. 79-93). Manchester University Press. Accessed: https://www.manchesteropenhive.com/view/9781526135025/9781526135025.xml [16.09.2020].
 16. Davenport, K. (2018, April). Trump Agrees to Summit With North Korea’s Kim. Arms Control Today, 48. Accessed: https://www.armscontrol.org/act/2018-04/news/trump-agrees-summit-north-korea’s-kim [23.09.2020].
 17. Davenport, K. (2018, July/August). Summit Reflects New Attitudes, Old Challenges. Arms Control Today, 48. Accessed: https://www.armscontrol.org/act/2018-07/news/summit-reflects-new-attitudes-oldchallenges [23.09.2020].
 18. Davenport, K. (2019, March). Trump-Kim Summit Ends With No Deal. Arms Control Today, 49. Accessed: https://www.armscontrol.org/act/2019-03/news/trump-kim-summit-ends-deal [24.09.2020].
 19. Dongsoo, K. (2016). The Obama administration’s policy toward North Korea: the causes and consequences of strategic patience. Journal of Asian Public Policy, 9(1), 32-44. DOI: https://doi.org/10.1080/17516234.2015.1122715
 20. Duyeon, K. (2012, May). News Analysis: N. Korea Launches Rocket, Kills U.S. Deal. Arms Control Today, 42. Accessed: https://www.armscontrol.org/act/2012-05/news-analysis-n-korea-launches-rocket-killsus-deal [14.09.2020].
 21. Fu, Y. (2017). The Korean Nuclear Issue: Past, Present, and Future. A Chinese Perspective (Strategy Paper 3). John L. Thornton China Center at Brookings. Accessed: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/north-korean-nuclear-issue-fu-ying.pdf [28.08.2020].
 22. Hayes, P. (1990). Pacific Powderkeg. American Nuclear Dilemmas in Korea. Massachusetts/Toronto: Lexington Books.
 23. Hecker, S.S. (2010). Lessons learned from the North Korean nuclear crises. Daedalus, 139(1), 44–56. Accessed: http://www.jstor.com/stable/40544043 [28.08.2020].
 24. Heintz, S., Shurkin, M. & Mallory K. (2019). DPRK Sanctions. Countering DPRK Proliferation Activities (Report TL-332-DOS). Santa Monica: RAND Corporation. Accessed: https://www.rand.org/pubs/tools/TL332.html [06.08.2020].
 25. Hyun, K. (2017). Comparing North Korea Policies of The Obama and Trump Administrations. Nanzan Review of American Studies, 39, 45–69. Accessed: https://nanzan-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=1349&item_no=1&page_id=15&block_id=22 [16.09.2020].
 26. Initial Actions for the Implementation of the Joint Statement. (2007, February 13). Washington: U.S. Department of State. Accessed: https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/80479.htm [04.09.2020].
 27. Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks. (2005, September 19). Ministry of Foreign Affairs of Japan. Accessed: https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/joint0509.html [04.09.2020].
 28. Kun Choi, J. (2016). The Perils of Strategic Patience with North Korea. The Washington Quarterly, 38(4), 57–72. DOI: https://doi.org/10.1080/0163660X.2015.1125829
 29. Kissinger, H.A. (1994). Diplomacy. New York: Simon & Schuster.
 30. Kissinger, H.A. (2014). World Order. New York: Penguin Press.
 31. Klingner, B. (2020, August 7). UN Report Underlines North Korea’s Continuing Nuclear Ambitions. The Diplomat. Accessed: https://thediplomat.com/2020/08/un-report-underlines-north-koreas-continuingnuclear-ambitions/ [28.09.2020].
 32. Krieger, Z. & Roth, A. I. (2007). Nuclear Weapons in Neo-Realist Theory. International Studies Review, 9(3), 369–384. Accessed: http://www.jstor.com/stable/4621831 [22.08.2020].
 33. Kyodo News. (2019, March 7). N. Korea’s Kim made failed bid to stop Trump leaving Hanoi summit: CNN. Accessed: https://english.kyodonews.net/news/2019/03/07bf35a41d29-n-koreas-kim-made-failed-bidto-stop-trump-leaving-hanoi-summit-cnn.html [24.09.2020].
 34. Liegl, M.B. (2018). Maximum pressure – deferred engagement: why Trump’s North Korea policy is unwise, dangerous, and bound to fail. Global Affairs, 3(4-5), 365–377. DOI: https://doi.org/10.1080/23340460.2017.1416791
 35. Marcus, J. (2010, November 23). North Korean artillery hits South Korean island. BBC News. Accessed: https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11818005 [17.09.2020].
 36. Mattis, J. & Tillerson, R. (2017, August 14). We’re Holding Pyongyang to Account. The Wall Street Journal. Accessed: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/mattis-tillerson-holding-pyongyangaccount/ [16.09.2020].
 37. Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York & London: W. W. Norton & Company. Mingst, K.A., McKibben, H.E. & Arreguin-Toft, I.M. (2019). Essentials of International Relations (8th ed.). New York & London: W. W. Norton & Company.
 38. Mizokami, K. (2018, March 3). In 2010, North Korea Sank a South Korean Warship. 40 Sailors Died Tragically. What happens if Kim decides to strike again? National Interest. Accessed: https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/2010-north-korea-sank-south-korean-warship-40-sailors-died-24729 [17.09.2020].
 39. Nichols, M. (2020, August 4). North Korea has ‘probably’ developed nuclear devices to fit ballistic missiles, U.N. report says. Reuters. Accessed: https://www.reuters.com/article/us-northkorea-sanctions-unidUSKCN24Z2PO [28.09.2020].
 40. Nikitin, M.B.D., Chanlett-Avery, E. & Manyin, M.E. (2017, December 4). Nuclear Negotiations with North Korea: In Brief (CRS Report for Congress, R45033). Washington: Congressional Research Service. Accessed: https://fas.org/sgp/crs/nuke/R45033.pdf [28.08.2020].
 41. Niksch, L.A. (2010, January 5). North Korea’s Nuclear Weapons Development and Diplomacy (CRS Report for Congress, RL33590). Washington: Congressional Research Service. Accessed: https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL33590.pdf [06.08.2020].
 42. NK News (2019, October 7). “New ways of calculation”: Kim Myong Gil’s Stockholm press conference, in full. Accessed: https://www.nknews.org/pro/new-ways-of-calculation-kim-myong-gils-stockholm-pressconference-in-full/ [25.09.2020].
 43. Panda, A. (2018, April 22). What Kim Jong-un Gets Out of a Self-Enforced ICBM Testing Freeze. The Diplomat. Accessed: https://thediplomat.com/2018/04/what-kim-jong-un-gets-out-of-a-self-enforcedicbm-testing-freeze/ [24.09.2020].
 44. Panda, A. (2019, March 4). US, South Korea Call Off Foal Eagle and Key Resolve Exercises, Announce New Exercise. The Diplomat. Accessed: https://thediplomat.com/2019/03/us-south-korea-call-off-foal-eagleand-key-resolve-exercises-announce-new-exercise/ [25.09.2020].
 45. Perry, W.J. (2006). Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 607, 78–86. Accessed: https://www.jstor.org/stable/25097840 [28.08.2020].
 46. Perry, W.J., Shultz, G. P., Kissinger, H. A. & Nunn, S. (2008, January 15). Toward a Nuclear-Free World. The Wall Street Journal. Accessed: https://www.wsj.com/articles/SB120036422673589947 [08.09.2020].
 47. Phillips, M. (Ed.). (2009, January 21). President Barack Obama’s Inaugural Address. Accessed: https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2009/01/21/president-barack-obamas-inaugural-address [06.08.2020].
 48. Pollack, J.D. (2011). No Exit: North Korea, Nuclear Weapons and International Security. London: The International Institute for Strategic Studies. Accessed: https://www.tandfonline.com/toc/tadl20/50/418-419# [29.08.2020].
 49. Sagan, S.D. (1996, Winter). Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb. International Security, 21(3), 54–86. Accessed: http://www.jstor.com/stable/2539273 [08.09.2020].
 50. Shultz, G.P. (1984). Preventing the Proliferation of Nuclear Weapons. Current Policy, 631. Washington: U.S. Department of State. Accesed: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951d00822791s&view=1up&seq=1 [20.08.2020].
 51. Shultz, G.P., Perry, W. J., Kissinger, H. A. & Nunn, S. (2007, January 4). A World Free of Nuclear Weapons. The Wall Street Journal. Accessed: https://www.wsj.com/articles/SB116787515251566636 [08.09.2020].
 52. Sigal, L.V. (2020). Paved with Good Intentions: Trump’s Nuclear Diplomacy with North Korea. Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 3(1), 163–182. DOI: https://doi.org/10.1080/25751654.2020.1751549
 53. Snyder, S.A. (2018, March 2). Will South Korea’s Olympic Diplomacy Last? (Expert Brief). New York: Council on Foreign Affairs. Accessed: https://www.cfr.org/expert-brief/will-south-koreas-olympic-diplomacylast [23.09.2020].
 54. Starr, B. & Crawford J. (2019, March 3). US, South Korea scale back joint military drills ‘to reduce tension’ with North Korea. CNN. Accessed: https://edition.cnn.com/2019/03/02/politics/us-south-koreamilitary-exercises/index.html [25.09.2020].
 55. Sutor, J. (1996). Prawo dyplomatyczne i konsularne (5th ed.). Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. The Korean Peninsula Energy Development Organization. (n.d.). Our History. http://www.kedo.org/au_history.asp
 56. The White House. (2017, April 14). Remarks by the Vice President and South Korean Acting President Hwang at a Joint Press Statement. Accessed: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vicepresident-south-korean-acting-president-hwang-joint-press-statement/ [21.09.2020].
 57. The White House. (2018, June 12). Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the Democratic People’s Republic of Korea at the Singapore Summit. Accessed: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-jtrump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singaporesummit/?mod=article_inline [23.09.2020].
 58. The White House. (2018, June 12). Press Conference by President Trump [Press Briefing]. Accessed: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-conference-president-trump/ [23.09.2020].
 59. The White House. (2019, February 28). Remarks by President Trump in Press Conference (Hanoi, Vietnam). Accessed: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-pressconference-hanoi-vietnam/ [24.09.2020].
 60. Un, K.J. (2019, April 12). On Socialist Construction and the Internal and External Policies of the Government of the Republic at the Present Stage (First Session of the 14th Supreme People’s Assembly of the DPRK, reported and translated by the Korean central News Agency). The National Committee on North Korea. Accessed: https://ncnk.org/sites/default/files/KJU_April2019_Policy_Speech.pdf [25.09.2020].
 61. U.S. Department of State. (2012, February 29). U.S.-DPRK Bilateral Discussions [Press Statement]. Accessed: https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/02/184869.htm [06.08.2020].
 62. U.S. Department of State. (2012, March 16). Daily Press Briefing. Accessed: https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/dpb/2012/03/185935.htm [15.09.2020].
 63. U.S. Department of State. (2018, June 12). Remarks to Traveling Press (Special Briefing). Accessed: https://www.state.gov/remarks-to-traveling-press-5/ [15.09.2020].
 64. Waheguru Pal Singh Sidhu (2008). Nuclear Proliferation. In: P. D. Williams (Ed.), Security Studies: An Introduction (pp. 361-375). London & New York: Routledge.
 65. Waltz, K.N. (1979). Theory of International Politics. Reading, MA [etc.]: Addison-Wesley Publishing Company.