Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy doktrynalnych przesłanek zaangażowania Danii w bezpieczeństwo regionu Zatoki Gwinejskiej w Afryce Zachodniej. Przedmiotem rozważań zawartych w artykule są przede wszystkim strategiczne cele wojskowego wsparcia Danii udzielanego wybranym państwom tego regionu. Biorąc pod uwagę potencjał wojskowy Królestwa Danii oraz możliwości projekcji siły wojskowej poza granice Europy, aktywne wojskowe zaangażowanie Danii w Afryce Zachodniej uznać należy za wyjątkowy rodzaj międzynarodowego wykorzystania sił zbrojnych w celu realizacji żywotnych interesów państwa, w tym także interesów bezpieczeństwa. Autorzy dążą w artykule do poznania i omówienia formalnych czynników determinujących udział Danii w dwustronnej i wielostronnej współpracy z państwami Zatoki Gwinejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Uwaga autorów skupiona została przede wszystkim na najważniejszych duńskich dokumentach, które wyznaczają kierunki i charakter polityki bezpieczeństwa państwa, w tym zakres użycia sił zbrojnych w relacjach ze światem zewnętrznym, od początku drugiej dekady XXI wieku. Autorzy wykorzystują metodę analizy jakościowej źródeł i krytycznej analizy treści, w tym wypadku – duńskich dokumentów strategicznych i doktrynalnych. Celem opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jakie przesłanki oraz interesy kształtują koncepcję duńskiego zaangażowania w regionie Zatoki Gwinejskiej? 

Słowa kluczowe

Dania Zatoka Gwinejska współpraca wojskowa państwa wrażliwe piractwo morskie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Den Interministerielle Samtaenkningsstyregruppe. (2019). For en mere stabil og fredelig verden. Dostęp: https://um.dk/~/media/um/danish-site/documents/udenrigspolitik/fsf%2arsrapport%202019.pdf ?la=da [09.10.2020].
 2. Gulf of Guinea Maritime Security Programme 2019–2021. (2019). Dostęp: http://www.danidapublikationer.dk/Navigering/Emnemenu_da/lande/Afrika.aspx [13.11.2020].
 3. Interntaionale operationer i Fokus. (2006). Copenhagen: Forsvarsakademiet.
 4. Larsen, J. i Nissen, Ch. (2017). Learning from Danish Counter-Piracy off the Coast of Somalia. (DIIS Report, Vol. 10). Copenhagen: Danish Institute for International Studies. Dostęp: https://pure.diis.dk/ws/files/1236845/Report_10_Somalia_piracy_WEB.pdf [11.11.2020].
 5. Larsen, J. i Nissen, Ch. (2018). Denmark as a New Security Actor in the Gulf of Guinea. Reconciling International Priorities with Local Needs. (DIIS Report, Vol. 08). Copenhagen: Danish Institute for International Studies. Dostęp: https://pure.diis.dk/ws/files/2614111/Report_08_Golf_of_Guinea_WEB.pdf [11.11.2020].
 6. Ministry of Defence of Denmark. (2004). Danish Armed Forces. International Perspectives. Dostęp: https://www.yumpu.com/en/document/read/49222688/danish-armed-forces-internationalperspectives [10.11.2020].
 7. Ministry of Defence of Denmark. (2009). Danish Defence Global Engagement. Report by the Danish Defence Commission 2008. Dostęp: https://fmn.dk/globalassets/fmn/dokumenter/forlig/-summary-report_danish_defence_commission_june2009-.pdf [10.11.2020].
 8. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2010). Peace and Stabilisation. Denmark’s Policy towards Fragile States 2010–2015. Dostęp: http://www.netpublikationer.dk/um/10916/pdf/Peace_and_stabilisation.pdf [11.10.2020].
 9. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2013). Denmark’s Integrated Stabilisation Engagement in Fragile and Conflict – Affected Areas of the World. Dostęp: http://danida-publikationer.dk/upload/microsites/um/ebooks/stabiliseringspolitik_uk_web.pdf [09.10.2020].
 10. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2015). Strategy for Danish Measures against Piracy and Armed Robbery at Sea 2015–2018. Dostęp: https://um.dk/~/media/um/danish-site/documents/udenrigspolitik/strategy%20for%20the%20danish%20measures%20against%20piracy%20and%20armed%20robbery%20at%20sea.pdf [10.10.2020].
 11. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2017). Foreign and Security Policy Strategy 2017–2018. Dostęp: https://um.dk/~/media/um/english-site/documents/news/publikation_udenrigsministeriet_uk_01%20(002).pdf?la=en [08.10.2020].
 12. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2018a). Foreign and Security Policy Strategy 2019–2020. Dostęp: https://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=01fc577b-6bf2-4fd7-8572-5af0534cf599 [11.10.2020].
 13. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2018b). Priority Paper for the Danish Efforts to Combat Piracy and other Types of Maritime Crime 2019–2022. Dostęp: https://um.dk/~/media/um/danish-site/documents/udenrigspolitik/prioritetspapir_pirateri_uk_hi.pdf [11.10.2020].
 14. The Whole-of-Government Steering Committee (2018). The Peace and Stabilisation Fund. Annual Report. Denmark’s Integrated Peace and Stabilisation Engagements 2018. Dostęp: https://um.dk/~/media/um/danish-site/documents/udenrigspolitik/fred-sikkerhed-og-retsorden/fsf%20rsrapport%202018%20eng.pdf [11.10.2020].