Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podjęto problem roli mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych. Na tle szeroko przedstawionych doświadczeń historycznych związanych z relacjonowaniem przebiegu wojen Autorka dokonała porównania amerykańskiego i brytyjskiego przekazu medialnego dotyczącego toczącego się aktualnie konfliktu w Iraku. Opinia publiczna w sytuacji konfliktu stanowi naprawdę istotny element, dlatego władze będą się starały wywierać wpływ na media, oficjalny i nieoficjalny. W podsumowaniu formułuje ona tezę, iż w Stanach Zjednoczonych, które wykształciły demokrację opartą w dużej mierze na wolności słowa, sposób relacjonowania konfliktu jest zasadniczo odmienny niż w Wielkiej Brytanii, gdzie na przekaz medialny wpłynęło nie tylko restrykcyjne ustawodawstwo, ale także tradycja służebnej wobec władz roli środków masowego przekazu. O ile demokracja amerykańska bazuje bowiem na zasadzie wolności, o tyle demokracja europejska w większym stopniu preferuje zasadę równości. Nie pozostało to bez wpływu na model dziennikarstwa i systemu medialnego.

Słowa kluczowe

konflikty zbrojne media

Szczegóły artykułu