Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie powodów powstania oraz rozwoju ruchu narodowowyzwoleńczego w Beludżystanie. W opracowaniu na podstawie analizy dostępnych materiałów źródłowych oraz literatury przedmiotu udzielono odpowiedzi na następujące pytania: dlaczego rząd centralny próbował narzucić obowiązek utożsamiania się z Pakistanem? Dlaczego powstał Beludżystański Ruch Narodowy, Front Wyzwolenia Beludżystanu oraz Armia Wyzwoleńcza? Jakie oczekiwania wobec władz Pakistanu mają Beludżowie? W opracowaniu została zastosowana analiza literatury, dostępnych materiałów źródłowych, wypowiedzi założyciela Pakistanu, co pozwoliło na ustalenie faktów i chronologiczne przedstawienie procesu powstawania Beludżystańskiego Ruchu Wyzwoleńczego. Oprócz analizy jako metoda badawcza została wykorzystana synteza, która pozwoliła na sformułowanie wniosków. Problemem w rozważaniach na temat Beludżystanu jest dostęp do materiałów źródłowych – utrudniony nawet dla naukowców w Pakistanie. Granice prowincji można przekroczyć jedynie za zgodą tamtejszych władz, na zaproszenie lokalnego mieszkańca oraz wyłącznie z ochroną zapewnianą przez wojsko. Badania nad tą tematyką są istotne dla rozważań nad stabilnością Islamskiej Republiki Pakistanu, będą także płaszczyzną do dalszych badań nad Beludżystanem.

Słowa kluczowe

Pakistan Beludżystan Beludżystańska Armia Wyzwolenia naród Pakistan Baluchistan Baluchistan Liberation Army nation

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bogusz, W. (2021). Studium przypadku beludżystańskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w Pakistanie. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(1), 143–160. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.7

Bibliografia

 1. Ahmed, M. (2020). The Dynamics of (Ethno)Nationalism and Federalism in Postcolonial Baluchistan. Journal of Asian and African Studies, 55(7), 979–1006. DOI: https://doi.org/10.1177/0021909619900216
 2. Akbar, M. (2011). Tinderbox: the past and future of Pakistan. New Delhi: HarperCollins.
 3. Alavi, H. (1972). The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh. New Left Review, 74, 60–80. Dostęp: https://newleftreview.org/issues/i74/articles/hamza-alavi-the-state-in-post-colonial-societies-pakistan-and-bangladesh [10.05.2020].
 4. Breseeg, T.M. (2004). Baloch nationalism, its origin and development. Karachi: Royal Book Company.
 5. Cohen, S.P. (2006). The idea of Pakistan. Washington: Brookings Institution Press.
 6. Głogowski, A. (2016). Nowy jedwabny szlak – geopolityczne znaczenie współpracy Pekinu z Islamabadem. Przegląd Geopolityczny, 16, 15–25. Dostęp: http://przeglad.org/wp-content/uploads/2013/08/02.pdf [12.02.2021].
 7. Głogowski, A. (2018). Armia Pakistanu. Wojny z Indiami 1947-2017. Kraków: Ridero.
 8. Grare, F. (2013). Balochistan. The State Versus the Nation. Washington: Carnegie Endowment for International Peace. Dostęp: https://carnegieendowment.org/files/balochistan.pdf [10.08.2021].
 9. Heathcote, T. (2015). Baluchistan, the British and the Great Game. New York: C. Hurst & Company.
 10. Jalal, A. (1994). The sole spokesman. Jinnah, the Muslim League and the demand for Pakistan. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press.
 11. Khan, A. (2001). Ethnic nationalism and the state in Pakistan (University of Wollongong Thesis Collection). Dostęp: https://ro.uow.edu.au/theses/1736/ [15.05.2020].
 12. Kuszewska, A. (2015). Zrozumieć Pakistan: radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Menon, J. (2013). The performance of nationalism: India, Pakistan, and the memory of partition. Cambridge, N. Y.: Cambridge University Press.
 14. Pająk, M. (2019). Gwadar jako kluczowy element inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, 13, 45–58. DOI: https://doi.org/10.34616/wse.2019.13.45.58
 15. Pakistani Government. (2020). Muhammad Ali Jinnah. Dostęp: http://www.pakistan.gov.pk/Quaid/about.html [08.05.2020].
 16. Pakistan Bureau of Statistics. (2017). Population census. Dostęp: https://www.pbs.gov.pk/pco-balochistan-tables [20.05.2020].
 17. Saleem, R.M.A. (2017). State, nationalism, and islamization: historical analysis of Turkey and Pakistan. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
 18. Sayeed, K. (2006). Pakistan: the formative phase 1857–1948. Karachi: Oxford University Press.
 19. Sheikh, S. (2018). The Genesis of Baloch nationalism: politics and ethnicity in Pakistan 1947–1977. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351020701
 20. Sial, S. i Basit, A. (2010). Conflict and Insecurity in Balochistan: Assessing Strategic Policy Options for Peace and Security. Conflict and Peace Studies, 3(4), 7–90. Dostęp: http://pakpips.com/web/wp-content/uploads/2017/11/207.pdf [21.05.2020].
 21. Siddiqi, F. (2012). The politics of ethnicity in Pakistan: the Baloch, Sindhi and Mohajir ethnic movements. New York: Routledge.
 22. Sirrs, O.L. (2017). Pakistan’s Inter-Services Intelligence Directorate. Convert Action and International Operations. New York: Routledge.
 23. Smith, A.D. (1991). The ethnic origin of nations. Oxford: Wiley-Blackwell.
 24. The Baloch National Movement. (2020a). History. Dostęp: https://www.thebnm.org/contact-us [20.05.2020].
 25. The Baloch National Movement (2020b). Manifesto. Dostęp: https://www.thebnm.org/constitution [20.05.2020].