Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia metaanalizę w zakresie użyteczności narzędzi poznawczych w studiach nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, jakimi są indeksy, rankingi i bazy danych. Ich użycie w studiach społecznych sięga czasów behawioralizmu oraz projektów takich jak Korelaty Wojny (Correlates of War, CoW), czy coroczne raporty takich instytucji jak PRIO, SIPRI, czy IISS. Rozwój organizacji międzynarodowych i narzędzi analitycznych zwiększył możliwości pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych na temat zbrojeń, konfliktów, wojen, a także poczucia bezpieczeństwa, percepcji zagrożeń, jakości życia, czy zdrowia etc. W tekście analizuję kilkadziesiąt indeksów, rankingów i baz danych (datasets) i oceniam ich przydatność w kontekście rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Uważam, że oparcie się na „twardych” danych wzmacnia moc wyjaśniającą tworzonych w nauce twierdzeń i koncepcji. Wiodącymi naukami społecznymi w zakresie tworzenia takich narzędzi są psychologia i ekonomia. Wydaje się jednak, że również i inne obszary nauki mają potencjał rozwoju w tym zakresie. Na pewno należą do nich security studies i funkcjonujące w ich ramach conflict studies, czy peace research.

Słowa kluczowe

bazy danych bezpieczeństwo konflikt wojna terroryzm

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Albert, M. i Buzan, B. (2011). Securitization, sectors and functional differentiation. Security Dialogue, 42(4/5), 413–425. DOI: https://doi.org/10.1177/0967010611418710
 2. Allen, S.H. i Yuen, A.T. (2020). Action or inaction: United Nations Security Council activity, 1994–2013. Journal of Peace Research, 57(5), 658–665. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343319900222
 3. Ansorg, N., Haass, F. i Strasheim, J. (2016). Police reforms in peace agreements, 1975–2011. Introducing the PRPA dataset. Journal of Peace Research, 53(40), 597–607. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343316628932
 4. Bell, Ch. i Badanjak, S. (2019). Introducing PA-X: A new peace agreement database and dataset. Journal of Peace Research, 53(3), 452–466. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343318819123
 5. Bennett, D.S. (1997). Measuring Rivalry Termination, 1816–1992. Journal of Conflict Resolution, 41(2), 227–254. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002797041002002
 6. Biersteker, T.J., Eckert, S.E., Tourinho, M. i Hudáková, Z. (2018). UN targeted sanctions datasets (1991–2013). Journal of Peace Research, 55(3), 404–412. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343317752539
 7. Binningsbø, H.M., Loyle, C.E., Gates, S. i Elster, J. (2012). Armed conflict and post-conflict justice, 1946–2006: A dataset. Journal of Peace Research, 49(5), 731–740. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343312450886
 8. Brodie, B. (1949). Strategy as Science. World Politics, 1(4), 467–488. DOI: https://doi.org/10.2307/2008833
 9. Buzan, B., Waever, O. i de Wilde, J. (1998). Security. A New Framework for Analysis. Boulder – London: Lynne Rienner Publishers.
 10. C.A.S.E. collective. (2006). Critical Approaches To Security In Europe: A Networked Manifesto. Security Dialogue, 37(4), 443–487. DOI: https://doi.org/10.1177/0967010606073085
 11. Cohen, D.K. i Nordås, R. (2014). Sexual violence in armed conflict Introducing the SVAC dataset, 1989–2009, Journal of Peace Research, 51(3), 418–428. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343314523028
 12. DeRouen, K., Bercovitch, J. i Pospieszna P. (2011). Introducing the Civil Wars Mediation (CWM) dataset. Journal of Peace Research, 48(5), 663–672. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343311406157
 13. Deschaux-Dutard, D. (red.). (2021). Research Methods in Defence Studies. A Multidisciplinary Overview. New York – Oxon: Routledge.
 14. Elliott, M.A. (2011). The institutional expansion of human rights, 1863–2003: A comprehensive dataset of international instruments. Journal of Peace Research, 48(4), 537–546. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343311406956
 15. Engene, J.O. (2007). Five Decades of Terrorism in Europe: The TWEED Dataset. Journal of Peace Research, 44(1), 109–121. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343307071497
 16. Enterline, A.J. (1998). Regime Changes, Neighborhoods, and Interstate Conflict, 1816-1992. Journal of Conflict Resolution, 42(6), 804–829. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002798042006006
 17. Freedom in the World 2021. (2021). Freedom House. Dostęp: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege [15.04.2021].
 18. Galtung, J. (1985). Twenty Five Years of Peace Research. Ten challenges, and some responses. Journal of Peace Research, 22(2), 141–158. DOI: https://doi.org/10.1177/002234338502200205
 19. Gibler, D.M. i Sarkees, M.R. (2004). Measuring Alliances: the Correlates of War Formal Interstate Alliance Dataset, 1816–2000. Journal of Peace Research, 41(2), 211–222. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343304041061
 20. Gleditsch, N.P, Wallensteen, P., Eriksson, M., Sollenberg, M. i Strand, H. (2002). Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset. Journal of Peace Research, 39(5), 615–637. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343302039005007
 21. Goldsmith, B.E. (2003). Bearing the Defense Burden, 1886–1989 Why Spend More? Journal of Conflict Resolution, 47(5), 551–573. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002703254297
 22. Harbom, L. i Wallensteen, P. (2005). Armed Conflict and Its International Dimension, 1946–2004. Journal of Peace Research, 42(5), 623–635. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343305056238
 23. Hama, H.H. (2017). State Security, Societal Security and Human Security. Jadavpur Journal of International Relations, 21(1), 1–19. DOI: https://doi.org/10.1177/0973598417706591
 24. Henderson, E. i Singer, J. D. (2000). Civil War in the Post-Colonial World, 1946-92. Journal of Peace Research, 37(3), 275–299. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343300037003001
 25. Huth, P.K. (1998). Major Power Intervention in International Crises, 1918–1988. Journal of Conflict Resolution, 42(6), 744–770. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002798042006004
 26. Hou, D., Gaibulloev, K. i Sandler, T. (2020). Introducing Extended Data on Terrorist Groups (EDTG), 1970 to 2016. Journal of Conflict Resolution, 64(1), 199–225. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002719857145
 27. Kinne, B.J. (2020). The Defense Cooperation Agreement Dataset (DCAD). Journal of Conflict Resolution. 64(4), 729–755. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002719857796
 28. Kreutz, J. (2010). How and when armed conflicts end: Introducing the UCDP Conflict Termination dataset. Journal of Peace Research, 47(2), 243–250. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343309353108
 29. Lai, B. i Reiter, D. (2000). Democracy, Political Similarity, and International Alliances, 1816-1992. Journal of Conflict Resolution, 44(2), 203–227. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002700044002003
 30. Lutmar, C. i Terris, G. (2019). Introducing a new dataset on leadership change in rebel groups, 1946–2010. Journal of Peace Research, 56(2), 306–315. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343318802979
 31. Maoz, Z. (2006). Network Polarization, Network Interdependence, and International Conflict, 1816–2002. Journal of Peace Research, 43(4), 391–411. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343306065720
 32. Mousseau, M. (1998). Democracy and Compromise in Militarized Interstate Conflicts, 1816–1992. Journal of Conflict Resolution, 42(1), 210–230. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002798042002005
 33. Nelson, T. (2007). The Purpose of Regime Intervention, 1815–2001. Contemporary Security Policy, 28(3), 444– 463. DOI: https://doi.org/10.1080/13523260701737745
 34. Panel, S. (2017). Regime Instability, Leader's Affiliation, and Organizational Culture: Why Are Military Dictatorships More Likely to Initiate Militarized Interstate Disputes? An Empirical Analysis, 1975–2006. Security Studies, 26(2), 333–358. DOI: https://doi.org/10.1080/09636412.2017.1280308
 35. Pfetsch, F.R. i Rohloff, Ch. (2000). KOSIMO: A Databank on Political Conflict. Journal of Peace Research, 37(3), 379–389. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343300037003006
 36. Raleigh, C., Linke, A., Hegre, H. i Karlsen, J. (2010). Introducing ACLED: An Armed Conflict Location and Event Dataset. Journal of Peace Research, 47(5), 651–660. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343310378914
 37. Regan, P.M., Frank, R.W. i Aydin A. (2009). Diplomatic Interventions and Civil War: A New Dataset. Journal of Peace Research, 46(1), 135–146. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343308098408
 38. Reiter, D. (1999). Military Strategy and the Outbreak of International Conflict: Quantitative Empirical Tests, 1903–1992. Journal of Conflict Resolution, 43(3), 366–387. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002799043003005
 39. Reiter, D., Stam, A.C. i Horowitz, M.C. (2016). A Revised Look at Interstate Wars, 1816–2007. Journal of Conflict Resolution, 60(5), 956–976. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002714553107
 40. Schultz, K.A. (2017). Mapping Interstate Territorial Conflict: A New Data Set and Applications. Journal of Conflict Resolution, 61(7), 1565–1590. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002715620470
 41. Singer, D., J. (1970). From A Study of War to peace research: some criteria and strategies. Journal of Conflict Resolution, 14(4), 527–542. DOI: https://doi.org/10.1177/002200277001400416
 42. Sullivan, P.L. i Karreth, J. (2019). Strategies and Tactics in Armed Conflict: How Governments and Foreign Interveners Respond to Insurgent Threats. Journal of Conflict Resolution, 63(9), 2207–2232. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002719828103
 43. Suzuki, S., Krause, V. i Singer D., J. (2002). The Correlates of War Project: a Bibliographic History of the Scientific Study of War and Peace, 1964–2000. Conflict Management and Peace Science, 19(2), 69–107. DOI: https://doi.org/10.1177/073889420201900204
 44. Vanhanen, T. (2000). A New Dataset for Measuring Democracy, 1810–1998. Journal of Peace Research, 37(2), 131–143. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343300037002008
 45. Weidmann, N.B., Rød, J.K. i Cederman, L.E. (2010). Representing ethnic groups in space: A new dataset. Journal of Peace Research, 47(4), 491–499. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343310368352
 46. Wiegand, K. i Keels, E. (2019). Oil Wealth, Winning Coalitions, and Duration of Civil Wars. Journal of Conflict Resolution, 63(4), 1077–1105. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002718766414
 47. Wright, Q. (red.). (1983). A Study of War. Chicago: University of Chicago Press.
 48. Strony internetowe baz, czasopism i instytucji badawczych
 49. Amnesty International – raporty na temat stanu praw człowieka: https://www.amnesty.org/en/countries/
 50. Arms Sales Risk Index (Cato Institute): https://www.cato.org/study/2020-arms-sales-risk-index
 51. BICC – Bonn International Center for Conversion: https://www.bicc.de/
 52. BTI – Atlas: https://www.bti-project.org/en/atlas.html
 53. BTI – Bertelsmann Transformation Index: https://www.bti-project.org/en/home.html?&cb=00000
 54. Conflict Barometer 2019: https://hiik.de/wp-content/uploads/2020/08/ConflictBarometer_2019_4.pdf
 55. FAO – UN Food and Agriculture Organization: http://www.fao.org/home/en/
 56. FSI – Fragile States Index: https://fragilestatesindex.org/
 57. Freedom House, metodologia tworzenia raportów: https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology
 58. GFSI – Global Food Security Index: https://foodsecurityindex.eiu.com/
 59. Global Firepower 2021: https://www.globalfirepower.com/
 60. GTI – Global Terrorism Index 2020: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
 61. HIIK (Heidelberg Institute for International Conflict Research): https://hiik.de/
 62. HRW – Human Rights Watch, World Report: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2020_0.pdf
 63. Journal of Conflict Resolution: https://journals.sagepub.com/home/jcr
 64. Journal of Peace Research: https://journals.sagepub.com/home/jpr
 65. Maddison Project 2020 (Groningen Growth and Development Centre): https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020?lang=en
 66. Military Balance (Internationl Institute of Strategic Studies): https://www.iiss.org/publications/the-military-balance-plus
 67. OECD – States of Fragility: http://www.oecd.org/dac/states-of-fragility-fa5a6770-en.htm
 68. Our World in Data: https://ourworldindata.org/
 69. Political Terror Scale: http://www.politicalterrorscale.org/Data/Download.html
 70. PRIO (Peace Research Institute Oslo): https://www.prio.org/Data/
 71. SIPRI Databases (Stockholm International Peace Research Institute): https://www.sipri.org/databases
 72. The Correlates of War Project: https://correlatesofwar.org/
 73. Corruption Perceptions Index 2020 (Transparency International): https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl#
 74. UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime: https://www.unodc.org/
 75. Uppsala Conflict Data Programme (2021): https://ucdp.uu.se/downloads/
 76. U.S. Department of State, Country reports on Human Rights Practices 2019: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/
 77. WHO – World Health Organization: https://www.who.int/
 78. WID – World Inequality Database. https://wid.world/
 79. WVS – World Values Survey: https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp