Treść głównego artykułu

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest próba zdefiniowania roli Republiki Korei w polityce zagranicznej i gospodarczej Polski, w tym stanu i perspektyw współpracy handlowej i inwestycyjnej. Na tej podstawie przyjęto dwie hipotezy badawcze. Po pierwsze, polscy decydenci zaczynają dostrzegać znaczenie Republiki Korei i wyznaczają konkretne ramy dla realizowanej względem niej polityki, której celem ma być aktywizacja i zwiększenie wymiany handlowej, otwarcie nowych rynków zbytu oraz współpraca w zakresie pozyskiwania i rozwoju nowych technologii. Po drugie, w obszarze współpracy gospodarczej Polska uwypukla potencjał rynkowy w zakresie innowacji, badań i rozwoju, szczególnie w odniesieniu do nowych technologii. Platformą współpracy pozostają wzajemne inwestycje w takich sektorach jak przemysł elektroniczny, elektromobilność, infrastruktura transportowa (w tym lotnicza, kolejowa i stoczniowa), przemysł jądrowy, przemysł militarny. Zwraca również uwagę na przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy oraz gier komputerowych. Obok wspomnianych wyżej zagadnień, wartością artykułu jest identyfikacja wyzwań z jakimi muszą się zmagać polscy przedsiębiorcy w zetknięciu z rynkiem koreańskim. Podkreślono przede wszystkim brak rozpoznawalnych marek produktów jednoznacznie kojarzących się z Polską, braki kadrowe (szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji językowych i kompetencji kulturowych), odległość geograficzna, wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, niechęć lub brak kapitałowych możliwości do ponoszenia długotrwałych kosztów związanych z promocją produktu. W warstwie metodologicznej w artykule posłużono się metodą analityczno-porównawczą. Problem badawczy został rozwiązany w oparciu o źródła pierwotne. Za podstawę posłużyły oficjalne dokumenty rządowe dostępne na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Słowa kluczowe

Republika Korei Południowej współpraca handlowa współpraca inwestycyjna

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Annex 1: PCT international applications by origin. (2021). The World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2021_874_annexes.pdf [30.08.2021].
 2. Annex 2: Top PCT applicants. (2021). The World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2021_874_annexes.pdf [30.08.2021].
 3. Asia Population. (2020, 26 lipca). Worldometer. https://www.worldometers.info/world-population/asia-population/ [30.08.2021].
 4. Bloomberg Innovation Index 2021. (2021, 4 czerwca). European Commission - Newsroom. http://ec.europea.eu/newsroom/rtd/items/73430/en [30.08.2021].
 5. Chiang, Min-Hua. (2017). Chaebol’s Role In South Korea’s Economic Development. W: Chiang Min-Hua (red.), Contemporary South Korean Economy: Challenges and Prospects (s. 23–45). World Scientific Publishing Company.
 6. Clinton, H. (2011, 11 października). America’s Pacific Century. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ [30.08.2021].
 7. Da Silva, D.L., Nan Tian, & Marksteiner, A. (2021, kwiecień). Trends in World Military Expenditure, 2020. SIPRI. https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf [30.08.2021].
 8. Decyzja Rady z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127 z 14 maja 2011. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2011:127:TOC [30.08.2021].
 9. Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (red.). (2020). Global Innovation Index 2020. Who Will Finance Innovation? Cornell University (INSEAD) and the World Intellectual Property Organization (WIPO). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf [30.08.2021].
 10. Eastern Asia Population. (2021, 26 lipca). Worldometer. http://www.worldometers.info/world-population/eastern-asia-population/ [30.08.2021].
 11. Gacek, Ł. (2020). Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach. Wydawnictwo Naukowe FNCE.
 12. GDP (current US$) – Korea, Rep. (2020). World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?year_low_desc=false&locations=KR [30.08.2021].
 13. GDP per capita (current US$) – Korea, Rep. (2020). World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KR [30.08.2021].
 14. Global 500. Fortune. (2020, 10 sierpnia). Fortune. http://fortune.om/global500/ [30.08.2021].
 15. Goetting, M. (2017, 12 października). LG to open Europe's biggest car battery factory next year. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-lgchem-factory-poland/lg-to-open-europes-biggest-car-battery-factory-next-year-idUKKBN1CH21W [30.08.2021].
 16. Gross domestic product. (2019). World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD [30.08.2021].
 17. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku. (2015, 23 kwietnia). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_grzegorz_schetyna_o_priorytetach_polskiej_dyplomacji_1 [30.08.2021].
 18. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. (2016, 29 stycznia). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/minister/wystapienia/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2016_roku [30.08.2021].
 19. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku. (2017, 9 lutego). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_witold_waszczykowski_o_priorytetach_polskiej_dyplomacji_w_2017_roku [30.08.2021].
 20. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku. (2019, 14 marca). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-ministra-spraw-zagranicznych-o-zadaniach-polskiej-polityki-zagranicznej-w-2019-roku [30.08.2021].
 21. Korea International Trade Association [KITA]. (2021). KITA.org. www.kita.org/kStat/byCount_SpeCount.do [30.08.2021].
 22. Krakowski Park Technologiczny. (2020). Kondycja polskiej branży gier 2020. https://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/kpbg2020.pdf [30.08.2021].
 23. List of Countries by GDP (nominal). (2021, 20 czerwca). International Monetary Fund - World Economic Outlook - The World Factbook (April 2021). World Bank. http://statisticstimes.com/economy/countries-by-gdp.php [30.08.2021].
 24. List of Countries by GDP (nominal) per capita. (2021, 21 czerwca). International Monetary Fund - World Economic Outlook (April 2021). World Bank. http://statisticstimes.com/economy/countries-by-gdp-capita.php [30.08.2021].
 25. Majszyk, K. (2021, 25 lutego). Polska i Korea Południowa zwierają szyki. Uroczysta inauguracja współpracy CPK z Incheon. Centralny Port Komunikacyjny. https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/polska-i-korea-poludniowa-zwieraja-szyki-uroczysta-inauguracja-wspolpracy-cpk-z-incheon [30.08.2021].
 26. PAIH. (2021). Gospodarka i handel zagraniczny. https://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach/gospodarka [30.08.2021].
 27. Palowski, J. (2015, 28 czerwca). Korea: Podwozie Kraba wysłane do Polski. Defence24.pl. http://www.defence24.pl/236256,korea-podwozie-kraba-wyslane-do-polski [30.08.2021].
 28. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”. (2017). Ministerstwo Energii. https://www.gov.pl/web/klimat/elektromobilnosc [30.08.2021].
 29. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. (2021, 6 kwietnia). Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podczas rozmowy z wiceministrem handlu, przemysłu i energii Korei Południowej. https://www.gov.pl/web/polski-atom/wiceminister-guibourg-czetwertynski-podczas-rozmowy-z-wiceministrem-handlu-przemyslu-i-energii-korei-poludniowej [30.08.2021].
 30. South Korea – Country Commercial Guide: Cosmetics. (2020, 20 września). International Trade Administration. https://www.trade.gov/knowledge-product/korea-cosmetics [30.08.2021].
 31. South Korea Reclaims Shipbuilding Throne in October. (2019, 13 listopada). World Maritime News. https://www.offshore-energy.biz/south-korea-reclaims-shipbuilding-throne-in-october/ [30.08.2021].
 32. South Korea: Trade Statistics. (2020). Global EDGE. https://globaledge.msu.edu/countries/south-korea/tradestats [30.08.2021].
 33. Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021. (2017). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/strategia [30.08.2021].
 34. Top 10 Countries/Markets by Game Revenues. (2021). Newzoo. https://newzoo.com/insights/rankings/top-10-countries-by-game-revenues/ [30.08.2021].
 35. Uchwała Nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. (2017). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (druk: RM-111-163-17). https://www.cpk.pl/uploads/media/5d0d3e47b817c/rm-111-163-17-pos-uchw-nr-173-rm-z-2017-r-centralny-port-komunikacyjny.pdf [30.08.2021].
 36. Van Noorden, R. (2016, 8 lutego). South Korea stretches lead in research investment. Nature. https://doi.org/10.1038/nature.2016.19333 [30.08.2021].
 37. Wei, M., & Lu, J. (2021, 3 lutego). South Korea Leads World in Innovation as U.S. Exits Top Ten. Bloomberg. https://www.bloombergquint.com/global-economics/south-korea-leads-world-in-innovation-u-s-drops-out-of-top-10 [30.08.2021].
 38. Wijman, T. (2021, 6 maja). Global Games Market to Generate $175.8 Billion in 2021; Despite a Slight Decline, the Market Is on Track to Surpass $200 Billion in 2023. Newzoo. https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-to-generate-175-8-billion-in-2021-despite-a-slight-decline-the-market-is-on-track-to-surpass-200-billion-in-2023/ [30.08.2021].
 39. Wystąpienie ministra Radosława Sikorskiego podczas otwarcia spotkania Miesięcznika „Znak” - „Azja - nowa ziemia obiecana”. (2009, 21 maja). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/Przemowienie%20MRS.pdf [30.08.2021].
 40. Zastrow, M. (2016, 1 czerwca). Why South Korea is the world’s biggest investor in research. Nature, 534, 20–23. https://doi.org/10.1038/534020a
 41. Zastrow, M. (2020, 27 maja). Boosting South Korea’s basic research. Nature, 581, S50–S52. https://doi.org/10.1038/d41586-020-01464-9