Treść głównego artykułu

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest próba zdefiniowania roli Republiki Korei w polityce zagranicznej i gospodarczej Polski, w tym stanu i perspektyw współpracy handlowej i inwestycyjnej. Na tej podstawie przyjęto dwie hipotezy badawcze. Po pierwsze, polscy decydenci zaczynają dostrzegać znaczenie Republiki Korei i wyznaczają konkretne ramy dla realizowanej względem niej polityki, której celem ma być aktywizacja i zwiększenie wymiany handlowej, otwarcie nowych rynków zbytu oraz współpraca w zakresie pozyskiwania i rozwoju nowych technologii. Po drugie, w obszarze współpracy gospodarczej Polska uwypukla potencjał rynkowy w zakresie innowacji, badań i rozwoju, szczególnie w odniesieniu do nowych technologii. Platformą współpracy pozostają wzajemne inwestycje w takich sektorach jak przemysł elektroniczny, elektromobilność, infrastruktura transportowa (w tym lotnicza, kolejowa i stoczniowa), przemysł jądrowy, przemysł militarny. Zwraca również uwagę na przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy oraz gier komputerowych. Obok wspomnianych wyżej zagadnień, wartością artykułu jest identyfikacja wyzwań z jakimi muszą się zmagać polscy przedsiębiorcy w zetknięciu z rynkiem koreańskim. Podkreślono przede wszystkim brak rozpoznawalnych marek produktów jednoznacznie kojarzących się z Polską, braki kadrowe (szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji językowych i kompetencji kulturowych), odległość geograficzna, wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, niechęć lub brak kapitałowych możliwości do ponoszenia długotrwałych kosztów związanych z promocją produktu. W warstwie metodologicznej w artykule posłużono się metodą analityczno-porównawczą. Problem badawczy został rozwiązany w oparciu o źródła pierwotne. Za podstawę posłużyły oficjalne dokumenty rządowe dostępne na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Słowa kluczowe

Republika Korei Południowej współpraca handlowa współpraca inwestycyjna Republic of South Korea trade cooperation investment cooperation

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jezioro, M. (2021). Obszary handlowej i inwestycyjnej współpracy Polski i Republiki Korei Południowej. Stan obecny i perspektywy. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), 139–158. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.8

Bibliografia

 1. Annex 1: PCT international applications by origin. (2021). The World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2021_874_annexes.pdf [30.08.2021].
 2. Annex 2: Top PCT applicants. (2021). The World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2021_874_annexes.pdf [30.08.2021].
 3. Asia Population. (2020, 26 lipca). Worldometer. https://www.worldometers.info/world-population/asia-population/ [30.08.2021].
 4. Bloomberg Innovation Index 2021. (2021, 4 czerwca). European Commission - Newsroom. http://ec.europea.eu/newsroom/rtd/items/73430/en [30.08.2021].
 5. Chiang, Min-Hua. (2017). Chaebol’s Role In South Korea’s Economic Development. W: Chiang Min-Hua (red.), Contemporary South Korean Economy: Challenges and Prospects (s. 23–45). World Scientific Publishing Company.
 6. Clinton, H. (2011, 11 października). America’s Pacific Century. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ [30.08.2021].
 7. Da Silva, D.L., Nan Tian, & Marksteiner, A. (2021, kwiecień). Trends in World Military Expenditure, 2020. SIPRI. https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf [30.08.2021].
 8. Decyzja Rady z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127 z 14 maja 2011. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2011:127:TOC [30.08.2021].
 9. Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (red.). (2020). Global Innovation Index 2020. Who Will Finance Innovation? Cornell University (INSEAD) and the World Intellectual Property Organization (WIPO). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf [30.08.2021].
 10. Eastern Asia Population. (2021, 26 lipca). Worldometer. http://www.worldometers.info/world-population/eastern-asia-population/ [30.08.2021].
 11. Gacek, Ł. (2020). Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach. Wydawnictwo Naukowe FNCE.
 12. GDP (current US$) – Korea, Rep. (2020). World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?year_low_desc=false&locations=KR [30.08.2021].
 13. GDP per capita (current US$) – Korea, Rep. (2020). World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KR [30.08.2021].
 14. Global 500. Fortune. (2020, 10 sierpnia). Fortune. http://fortune.om/global500/ [30.08.2021].
 15. Goetting, M. (2017, 12 października). LG to open Europe's biggest car battery factory next year. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-lgchem-factory-poland/lg-to-open-europes-biggest-car-battery-factory-next-year-idUKKBN1CH21W [30.08.2021].
 16. Gross domestic product. (2019). World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD [30.08.2021].
 17. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku. (2015, 23 kwietnia). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_grzegorz_schetyna_o_priorytetach_polskiej_dyplomacji_1 [30.08.2021].
 18. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. (2016, 29 stycznia). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/minister/wystapienia/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2016_roku [30.08.2021].
 19. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku. (2017, 9 lutego). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_witold_waszczykowski_o_priorytetach_polskiej_dyplomacji_w_2017_roku [30.08.2021].
 20. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku. (2019, 14 marca). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-ministra-spraw-zagranicznych-o-zadaniach-polskiej-polityki-zagranicznej-w-2019-roku [30.08.2021].
 21. Korea International Trade Association [KITA]. (2021). KITA.org. www.kita.org/kStat/byCount_SpeCount.do [30.08.2021].
 22. Krakowski Park Technologiczny. (2020). Kondycja polskiej branży gier 2020. https://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/kpbg2020.pdf [30.08.2021].
 23. List of Countries by GDP (nominal). (2021, 20 czerwca). International Monetary Fund - World Economic Outlook - The World Factbook (April 2021). World Bank. http://statisticstimes.com/economy/countries-by-gdp.php [30.08.2021].
 24. List of Countries by GDP (nominal) per capita. (2021, 21 czerwca). International Monetary Fund - World Economic Outlook (April 2021). World Bank. http://statisticstimes.com/economy/countries-by-gdp-capita.php [30.08.2021].
 25. Majszyk, K. (2021, 25 lutego). Polska i Korea Południowa zwierają szyki. Uroczysta inauguracja współpracy CPK z Incheon. Centralny Port Komunikacyjny. https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/polska-i-korea-poludniowa-zwieraja-szyki-uroczysta-inauguracja-wspolpracy-cpk-z-incheon [30.08.2021].
 26. PAIH. (2021). Gospodarka i handel zagraniczny. https://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach/gospodarka [30.08.2021].
 27. Palowski, J. (2015, 28 czerwca). Korea: Podwozie Kraba wysłane do Polski. Defence24.pl. http://www.defence24.pl/236256,korea-podwozie-kraba-wyslane-do-polski [30.08.2021].
 28. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”. (2017). Ministerstwo Energii. https://www.gov.pl/web/klimat/elektromobilnosc [30.08.2021].
 29. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. (2021, 6 kwietnia). Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podczas rozmowy z wiceministrem handlu, przemysłu i energii Korei Południowej. https://www.gov.pl/web/polski-atom/wiceminister-guibourg-czetwertynski-podczas-rozmowy-z-wiceministrem-handlu-przemyslu-i-energii-korei-poludniowej [30.08.2021].
 30. South Korea – Country Commercial Guide: Cosmetics. (2020, 20 września). International Trade Administration. https://www.trade.gov/knowledge-product/korea-cosmetics [30.08.2021].
 31. South Korea Reclaims Shipbuilding Throne in October. (2019, 13 listopada). World Maritime News. https://www.offshore-energy.biz/south-korea-reclaims-shipbuilding-throne-in-october/ [30.08.2021].
 32. South Korea: Trade Statistics. (2020). Global EDGE. https://globaledge.msu.edu/countries/south-korea/tradestats [30.08.2021].
 33. Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021. (2017). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/strategia [30.08.2021].
 34. Top 10 Countries/Markets by Game Revenues. (2021). Newzoo. https://newzoo.com/insights/rankings/top-10-countries-by-game-revenues/ [30.08.2021].
 35. Uchwała Nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. (2017). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (druk: RM-111-163-17). https://www.cpk.pl/uploads/media/5d0d3e47b817c/rm-111-163-17-pos-uchw-nr-173-rm-z-2017-r-centralny-port-komunikacyjny.pdf [30.08.2021].
 36. Van Noorden, R. (2016, 8 lutego). South Korea stretches lead in research investment. Nature. https://doi.org/10.1038/nature.2016.19333 [30.08.2021].
 37. Wei, M., & Lu, J. (2021, 3 lutego). South Korea Leads World in Innovation as U.S. Exits Top Ten. Bloomberg. https://www.bloombergquint.com/global-economics/south-korea-leads-world-in-innovation-u-s-drops-out-of-top-10 [30.08.2021].
 38. Wijman, T. (2021, 6 maja). Global Games Market to Generate $175.8 Billion in 2021; Despite a Slight Decline, the Market Is on Track to Surpass $200 Billion in 2023. Newzoo. https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-to-generate-175-8-billion-in-2021-despite-a-slight-decline-the-market-is-on-track-to-surpass-200-billion-in-2023/ [30.08.2021].
 39. Wystąpienie ministra Radosława Sikorskiego podczas otwarcia spotkania Miesięcznika „Znak” - „Azja - nowa ziemia obiecana”. (2009, 21 maja). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/Przemowienie%20MRS.pdf [30.08.2021].
 40. Zastrow, M. (2016, 1 czerwca). Why South Korea is the world’s biggest investor in research. Nature, 534, 20–23. https://doi.org/10.1038/534020a
 41. Zastrow, M. (2020, 27 maja). Boosting South Korea’s basic research. Nature, 581, S50–S52. https://doi.org/10.1038/d41586-020-01464-9