Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sokołowski, A. (2021). Recenzja książki: Kociubiński, K. i Szyszlak, E. (red.). (2020). Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem. Warszawa: Wydawnictwo Difin, ss. 360. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(1), 310–315. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.15