Treść głównego artykułu

Abstrakt

Uzależnienie Polski od dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej było w zróżnicowany sposób oceniane przez polskie ugrupowania polityczne. Politycy zarówno partii prawicowych, centrowych, jak i lewicowych proponowali różne rozwiązania, które nakierowane były na dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski. Celem artykułu była zatem analiza myśli politycznej polskich ugrupowań politycznych na temat budowy terminalu regazyfikacyjnego nad Morzem Bałtyckim w latach 2001–2011 (tego typu infrastruktura powstała w 2015 r.). Zakres przedmiotowy obejmuje myśl polityczną, natomiast w sensie rzeczowym praca dotyczy poglądów przedstawicieli poszczególnych partii politycznych na kwestię importu gazu ziemnego do Polski. W pracy została wykorzystana metoda analizy źródeł oraz zastosowano techniki badawcze w postaci analizy treści oraz komparatystyczną. W artykule podzielono partie polityczne na dwie grupy – zwolenników oraz przeciwników powstania tego typu infrastruktury. Zwolennicy budowy terminalu (PiS, LPR, PO, Samoobrona) wskazywali na potrzebę kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, w tym poprzez budowę terminalu LNG, natomiast przeciwnicy (PSL i SLD) podważali ekonomiczny aspekt budowy terminalu.

Słowa kluczowe

myśl polityczna terminal LNG bezpieczeństwo energatyczne partie polityczne

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Archiwum Autora [AAa]. (b.d.). O budowie gazoportu zadecyduje studium wykonalności.
 2. Archiwum Autora [AAb]. (b.d.). Roman Giertych o sytuacji na Ukrainie.
 3. Archiwum Autora [AAc]. (b.d.). Terminal gazowy w Świnoujściu.
 4. Budzanowski, M. (2010). W kierunku upstreamu (rozmowa L. Szmitke). Pomorski Przegląd Gospodarczy, 46(3), 52–56. Dostęp: https://ppg.ibngr.pl/wp-content/uploads/2013/10/PPG-3-201046.pdf [15.12.2021].
 5. Gołębiewska, M. (2005). Zły czas na taką decyzję… . Nowy Przemysł. Miesięcznik Gospodarczy, (9).
 6. Jachymek, J., Paruch, W. (2001). Wstęp. W: J. Jachymek, W. Paruch (red.), Więcej niż niepodległość: polska myśl polityczna 1918–1939 (s. 9–14). Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 7. Kita, T. (2006). W trosce o samodzielność energetyczną. Zielony Sztandar, (3).
 8. Kowalski, A. (2007). Po ropę i gaz na Bliski Wschód. Nasz Dziennik, (122).
 9. Kraśnicki, A. (2009, 28 kwietnia). Brudziński: Niech rząd zamówi w SSN gazowce. Dostęp: https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/12081-brudzinski-niech-rzad-zamowi-w-ssn-gazowce [12.12.2021].
 10. Księżopolski, K. M. (2013). Wpływ budowy terminalu LNG w Świnoujściu na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. W: J. J. Piątek, R. Podgórzyńska (red.), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski (s. 49–65), Wydawnictwo Adam Marszałek.
 11. Kublik, A. (2011). Gazoport startuje, czas odblokować przyszłość Świnoujścia. Gazeta Wyborcza, (69).
 12. Kuśpik, W., Stefaniak, P. (2010, 15 października). W. Pawlak: nie grozi nam zimą kryzys gazowy. Dostęp: https://www.wnp.pl/gazownictwo/w-pawlak-nie-grozi-nam-zima-kryzys-gazowy,122489.html [21.11.2021].
 13. Malinowski, D. (2010a, 11 października). Sami musimy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne kraju. wnp.pl. Dostęp: https://www.wnp.pl/gazownictwo/sami-musimy-zadbac-o-bezpieczenstwo-energetyczne-kraju,121970.html [9.12.2021].
 14. Malinowski, D. (2010b, 13 października). Wiceminister Budzanowski o bezpieczeństwie gazowym. wnp.pl. Dostęp: https://www.wnp.pl/gazownictwo/wiceminister-budzanowski-o-bezpieczenstwie-gazowym,122208.html [10.12.2021].
 15. Malinowski, D. (2011, 26 lipca). Minister skarbu: terminal LNG trwale zmieni sytuację na rynku gazu. wnp.pl. Dostęp: https://www.wnp.pl/gazownictwo/minister-skarbu-terminal-lng-trwale-zmieni-sytuacje-na-rynku-gazu,146518.html [19.12.2021].
 16. Matejuk, R. (2010). Dla nas człowiek jest najważniejszy. Zielony Sztandar, (39).
 17. Morosz, M. (2006, 20 października). Szukamy gazu w Algierii. Nasz Dziennik, (246).
 18. Olejniczak, W. (2009, 7 listopada). Zielone światło dla Gazociągu Północnego [blog]. Dostęp: https://www.salon24.pl/u/olejniczak/136593,zielone-swiatlo-dla-gazociagu-polnocnego [15.12.2021].
 19. [PAP]. (2006, 1 sierpnia). Wilczak o dywersyfikacji dostaw gazu. Wnp.pl. Dostęp: https://www.wnp.pl/wiadomosci/wilczak-o-dywersyfikacji-dostaw-gazu,12724.html [12.12.2021].
 20. [PAP]. (2009, 14 stycznia). Żuk: specustawa ma uprościć budowę w Polsce gazoportu. wnp.pl. Dostęp: https://www.wnp.pl/gazownictwo/zuk-specustawa-ma-uproscic-budowe-w-polsce-gazoportu,69649.html [15.12.2021].
 21. Paszkowski M. (2013). Projekt Europejskiego Traktatu Bezpieczeństwa Energetycznego w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości. W: A. Laska (red.), Polityka Polska w Europie. Tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości (s. 87–100). Wydawnictwo AMELIA.
 22. Paszkowski, M. (2015). Specyfika badań politologicznych nad myślą polityczną w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Humanities and Social Sciences, 20(2), 99–109. https://doi.org/10.7862/rz.2015.hss.22
 23. Paszkowski, M. (2017). Polskie projekty na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Polityka i Społeczeństwo, 15(2), 65–81. https://doi.org/10.15584/polispol.2017.2.5
 24. Polskie Radio [PR]. (2007, 5 marca). Partia rosyjska w Polsce. Dostęp: https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/237753 [18.12.2021].
 25. Polskie Radio [PR]. (2009a, 16 stycznia). Europa narzędziem nacisku Rosji na Ukrainę. Dostęp: https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/212544,Europa-narzedziem-nacisku-Rosji-na-Ukraine [18.12.2021].
 26. Polskie Radio [PR]. (2009b, 5 stycznia). Gazu nam nie zabraknie, nawet bez sięgania do rezerw. Dostęp: https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/212513,Gazu-nam-nie-zabraknie-nawet-bez-siegania-do-rezerw [15.12.2021].
 27. Prawo i Sprawiedliwość [PiS]. (2007a). Rząd Premiera Jarosława Kaczyńskiego. 365 dni lipiec 2006-lipiec 2007. Centrum Informacyjne Rządu.
 28. Prawo i Sprawiedliwość [PiS]. (2007b). Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków. Program polityczny Prawa i Sprawiedliwości z 2007 roku (materiał informacyjny). Dostęp: http://www.money.pl/u/file.php?id=5611 [15.12.2021].
 29. Puls Biznesu. (2007, 17 stycznia). PGNiG: rozmowy o imporcie gazu LNG z algierskim Sonatrach. Dostęp: https://www.pb.pl/pgnig-rozmowy-o-imporcie-gazu-lng-z-algierskim-sonatrach-351876 [20.12.2021].
 30. Sejm RP [SRP]. (2002, 25 stycznia). Wypowiedź Marka Kossowskiego z 25 I 2002 r. w trakcie debaty nad informacją rządu na temat działań podejmowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski (7 punkt porządku dziennego:
 31. Informacja rządu na temat działań podejmowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski). Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/63fe8ac1a9a1ac48c125746d0030d0f8/3b687e7beedbdc21c12574720025e1cc?OpenDocument [18.12.2021].
 32. Sejm RP [SRP]. (2005a, 17 lutego). Wypowiedź Piotra Kozłowskiego z 17 II 2005 r. w trakcie debaty nad informacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie renegocjacji Traktatu Gazowego z Rosją w oparciu o raport Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3717). Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf [10.12.2021].
 33. Sejm RP [SRP]. (2005b, 17 lutego). Wypowiedź Jacka Piechoty z 17 II 2005 r. w trakcie debaty nad informacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie renegocjacji Traktatu Gazowego z Rosją w oparciu o raport Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3717). Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/9a905bcb5531f478c125745f0037938e/5c44689816268cadc1257479003da442?OpenDocument [14.12.2021].
 34. Sejm RP [SRP]. (2005c, 29 sierpnia). Wypowiedź Jacka Piechoty z 29 VIII 2005 r. w trakcie posiedzenia Komisji Skarbu Państwa (nr 242). Dostęp: https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr/SUP-242 [15.12.2021].
 35. Sejm RP [SRP]. (2006a, 15 lutego). Wypowiedź Zygmunta Wrzodaka z 15 II 2006 r. w trakcie debaty nad informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku. https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/070fd9b837589977c125745f00379392/78f8b06c867014d1c1257465003736d8?OpenDocument [10.12.2021].
 36. Sejm RP [SRP]. (2006b, 17 lutego). Wypowiedź Waldemara Pawlaka z 17 II 2006 r. w trakcie debaty nad informacją Prezesa Rady Ministrów o działalności rządu w okresie 100 dni jego funkcjonowania. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf [21.11.2021].
 37. Sejm RP [SRP]. (2006c, 26 stycznia). Wypowiedź Jana Łącznego z 26 I 2006 r. w trakcie posiedzenia Sejmu RP. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf [10.12.2021].
 38. Sejm RP [SRP]. (2006d, 27 kwietnia). Wypowiedź Piotra Naimskiego z 27 IV 2006 r. w trakcie posiedzenia Sejmu RP. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf [12.12.2021].
 39. Sejm RP [SRP]. (2006e, 6 maja). Odpowiedź ministra gospodarki na interpelację nr 1949 w sprawie działań rządu zmierzających do zapewnienia Polsce odpowiedniego zaopatrzenia w gaz ziemny. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf [20.12.2021].
 40. Sejm RP [SRP]. (2006f, 7 lutego). Odpowiedź ministra gospodarki na interpelację nr 651 w sprawie dywersyfikacji dostaw gazu. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf [19.12.2021].
 41. Sejm RP [SRP]. (2007a, 10 maja). Wypowiedź Anny Fotygi z 10 V 2007 r. w trakcie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. Dostęp: https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr5/SZA-80 [14.11.2021].
 42. Sejm RP [SRP]. (2007b, 11 stycznia). Wypowiedź Wojciecha Wilka z 11 I 2007 r. w trakcie posiedzenia Sejmu RP. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf [20.12.2021].
 43. Sejm RP [SRP]. (2007c, 22 stycznia). Odpowiedź ministra gospodarki na interpelację nr 5876 w sprawie zapewnienia Polsce dywersyfikacji dostaw gazu. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf [20.12.2021].
 44. Sejm RP [SRP]. (2007d, 6 marca). Odpowiedź sekretarza stanu w ministerstwie gospodarki – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 6713 w sprawie medialnych informacji na temat zmiany lokalizacji Gazoportu w Świnoujściu. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf [20.12.2021].
 45. Sejm RP [SRP]. (2009a, 22 kwietnia). Wypowiedź Renaty Zaremby z 22 IV 2009 r. w trakcie debaty nad sprawozdaniem Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf [18.12.2021].
 46. Sejm RP [SRP]. (2009b, 9 stycznia). Wypowiedź Waldemara Pawlaka z 9 I 2009 r. w trakcie debaty nad informacją Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski w związku z przerwaniem dostarczania gazu ziemnego z Rosji przez terytorium Ukrainy. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/f7d22bd4c1700a9ec125738c003df43c/0c58b5eb654e52a7c125753c002dbe61?OpenDocument [18.12.2021].
 47. Sejm RP [SRP]. (2010a, 17 lutego). Wypowiedź Tomasza Smolarza z 17 II 2010 r. w trakcie debaty nad sprawozdaniem Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf [20.12.2021].
 48. Sejm RP [SRP]. (2010b, 8 października). Wypowiedź Mikołaja Budzanowskiego z 8 X 2010 r. w trakcie posiedzenia Sejmu RP. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/7075e4662b58d9b1c125737f0039d549/248938c6cd0d0fe5c12577b9002ec336?OpenDocument [19.12.2021].
 49. Sejm RP [SRP]. (2011, 27 kwietnia). Wypowiedź Donalda Tuska z 27 IV 2011 r. w trakcie debaty nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Dostęp: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/f7d22bd4c1700a9ec125738c003df43c/d1f3412692587249c1257880002ac344?OpenDocument [15.12.2021].
 50. Senat RP. (2006, 1 sierpnia). Wypowiedź Tomasza Wilczaka z 1 VIII 2006 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP (nr 347). Dostęp: http://ww2.senat.pl/k6/kom/ksz/2006/020sz.htm [10.12.2021].
 51. Stasiuk, T. (2006, 28 września). Prezydent: gazoport będzie gwarancją niezależności. Pb.pl. Dostęp: https://www.pb.pl/prezydent-gazoport-bedzie-gwarancja-niezaleznosci-335244 [18.12.2021].
 52. Szczepański, M. (2011, 23 marca). Tusk: Polska będzie krajem bezpiecznym, jeśli chodzi o gaz. wnp.pl. Dostęp: https://www.wnp.pl/gazownictwo/tusk-polska-bedzie-krajem-bezpiecznym-jesli-chodzi-o-gaz,135676.html [10.12.2021].
 53. Tunia, P. (2006). Wiechecki: Popieram budowę gazoportu. Nasz Dziennik, (114).
 54. Wójcik, T. (2010, 2 października). Weto dla dyktatu gazowego Rosji. Gazeta Polska, (39), 14–15.