Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

Polska państwo średnie Poland middle state

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kraj, K. (2022). Recenzja książki: K. Kubiak, Ł. Przybyło (Red.). (2022). Państwo średnie – Polska. Studia i szkice (t. 1, ss.172). Tetragon. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 177–185. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.10