Treść głównego artykułu

Abstrakt

Od kilku miesięcy aparat represji reżimu Aleksandra Łukaszenki likwiduje polskie cmentarze wojskowe zlokalizowane na Białorusi, w tym kwatery żołnierzy Armii Krajowej. Celowe niszczenie miejsc pamięci narodowej, demolowanie żołnierskich nagrobków, zrównywanie z ziemią pomników wystawionych ku czci poległych jest znane z historii jako klasyka działań służb sowieckich. Reżim białoruski czyni to samo, co wcześniej robili bolszewicy.

Słowa kluczowe

cmentarz wojskowy reżim Aleksander Łukaszenko Polska Armia Krajowa military cemetery regime Aleksander Lukaszenko Polish Home Army

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Balbus, T. (2022). „Rozkaz: zniszczyć cmentarz!”. Mikuliszki 1944–2022. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 137–142. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.7

Bibliografia

  1. Archiwum Akt Nowych. Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN.KZK]. (b.d.). Jerzy Ossowski, Rok 1943 i Mikuliszki. Wspomnienia z 3. Brygady AK, rkps, 1 maja 1986 r. AAN.KZK. sygnatura 64.
  2. Archiwum Akt Nowych. Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN.KZK]. (b.d.). Władysław Markowski, Wspomnienia z wileńskich lasów, mps brak daty. AAN.KZK. sygnatura 64.
  3. Archiwum Akt Nowych. Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN.KZK]. (b.d.). Relacja Franciszka Gradziewicza, rkps 1957 r., brak paginacji stron. AAN.KZK. sygnatura 48.
  4. Archiwum Akt Nowych. Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN.KZK]. (b.d.). Zbigniew Konopacki, Wspomnienia, mps grudzień 1985 r. AAN.KZK. sygnatura 4.
  5. Balbus, T. (2020). Szczerbcowa brygada. Instytut Pamięci Narodowej.
  6. Instytut Pamięci Narodowej [IPN]. (b.d.). Archiwum Cyfrowe [AC] elektroniczna baza danych.
  7. [Kłosiński]. (b.d.). Zygmunt Kłosiński „Huzar”(relacja). W: T. Pszczołowski (red.). Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
  8. Korejwo, M. (1995). Moje partyzanckie ścieżki… Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.
  9. [Pszczołowski]. (b.d.). Tadeusz Sambor „Sambor” (relacja). W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
  10. Rozkaz nr 2 Dowódcy Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego „Wilka”, m.p. czerwiec 1944 r. (zbiory Tomasza Balbusa).