Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zakres przeobrażeń, jakim ulega strategiczne środowisko bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego w wyniku weryfikacji „Doktryny Gierasimowa”, jaka ma miejsce w trakcie rosyjskiej „operacji specjalnej” wobec Ukrainy. Analizy te pozwoliły na zaproponowanie autorskiej wersji zmian w procesie kształcenia kadr polskiej Marynarki Wojennej. W opinii autora proces szkolenia bojowego powinien zostać dostosowany do perspektywicznej formuły rosyjskiej aktywności morskiej i modyfikacji celów politycznych wobec regionu Morza Bałtyckiego. W artykule określono zakres tych przeobrażeń i niezbędne zmiany w poszczególnych modułach kształcenia kadr oficerskich oraz szkolenia bojowego w MW RP.

Słowa kluczowe

strategia bezpieczeństwa Morze Bałtyckie bezpieczeństwo morskie państwa doktryna Gierasimowa siły morskie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Agreement. (1972, 25 maja). Agreement Between the Government of The United States of America and the Government of The Union of Soviet Socialist Republics on the Prevention of Incidents On and Over the High Seas. Dostęp: https://2009-2017.state.gov/t/isn/4791.htm [12.10.2020].
 2. Konwencja. (1982). Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. Dz. U. 2002, nr 59, poz. 543. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020590543
 3. Konwencja STCW. (1978). International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as Amended in 1995 and 1997. International Maritime Organization. Dostęp: https://www.imo.org/en/ourwork/humanelement/pages/stcw-conv-link.aspx [15.10.2022].
 4. Kubiak, K., Mickiewicz, P., Rosiak, M., Szulczewski, A. (2002). Grupa inspekcyjno-kontrolna Marynarki Wojennej RP. Proponowany skład, wyposażenie i zasady szkolenia. Przegląd Morski, (5), 12–22.
 5. Ligęza, K. (2018). Bezpieczeństwo morskie państwa. Zasady wykorzystania Marynarki Wojennej. Wydawnictwo Akademickie AMW.
 6. Ligęza, K., Miętkiewicz, R., Gawrysiak, K. (2018). Działania sił morskich: taktyka marynarki wojennej – zarys problemu. Akademia Marynarki Wojennej.
 7. Makowski, A. (2000). Siły morskie współczesnego państwa. Impuls Plus Consulting.
 8. Makowski, A. (2008). Wojna na morzu w regulacjach Podręcznika z San Remo. W: R. D. Bugajski (red.), Międzynarodowe prawo konfliktów humanitarnych (s. 101–109). Wydawnictwo Akademickie AMW.
 9. Makowski, A. (2015). Blokada Morska. Rys historyczno-prawny. W: M. Szuniewicz (red.), Mare Nostrum (s. 103–129). Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej.
 10. Mickiewicz, P. (2019). Potrzeby szkoleniowe Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przeobrażeń zagrożeń bezpieczeństwa i funkcji sił zbrojnych. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, (3), 71–89. http://doi.org/10.34697/2451-0718-btip-2019-3-004
 11. Mickiewicz, P. (2020). Conditions for the development of the Polish Navy during the period of maritime powers rivalry. Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, 14(1–2), 59–78. http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6103
 12. Mickiewicz, P. (2022a). Świadectwo początku upadku imperium? Doktryna morska z 31.07.2022 r. jako strategia operacyjna Federacji Rosyjskiej po ukraińskim upokorzeniu. Colloquium, 14(3/47), 74–94. http://doi.org/10.34813/23coll2022
 13. Mickiewicz, P. (2022b). NATO w koncepcji politycznej Joe Bidena i jej ewolucja w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie. Przegląd Geopolityczny, 41, 9–26. Dostęp: https://przeglad.org/wp-content/uploads/2022/08/PG-41-2022.pdf [15.10.2022].
 14. Mickiewicz, P., Kasprzycki, D. (2021a). Expanding the external ring of Russian defense policy in practice: 2015–2020. The Copernicus Journal of Political Studies, (1), 59–79. Dostęp: https://apcz.umk.pl/CJPS/article/view/36525 [15.10.2022].
 15. Mickiewicz, P., Kasprzycki, D. (2021b). Od „konfliktu hybrydowego” do działań konwencjonalnych? Ewolucja koncepcji oddziaływania militarnego Rosji po 2018 roku. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 13(25), 11–30. https://doi.org/10.4467/20801335PBW.21.019.14296
 16. Minister Obrony Narodowej [MON]. (2020). Decyzja Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów – minimalne wymagania programowe. Dz. Urz. MON z 01.07.2020, poz. 107. Dostęp: https://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2020/07/poz._107_dec._nr_88-sig.pdf [12.10.2022].
 17. Program szkolenia załóg okrętów bojowych. (2009). Dowództwo Marynarki Wojennej.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów. (2021). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200000. Dz. U. 2021, poz. 935. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000935
 19. Sikorski, M. (2004). Kwalifikacje zawodowe dowódcy. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 45(1), 118–130. Dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0012-0008 [12.11.2022].
 20. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. (2020). Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dostęp: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf [10.10.2022].
 21. Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego [SKBM]. (2017). Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dostęp: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/SKBM_RP.pdf [10.10.2022].
 22. Szubrycht, T., Rokiciński, K., Mickiewicz, P. (2020). Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji. Wydawnictwo Naukowe FNCE.
 23. Ukaz. (2022, 1 sierpnia). Ukaz Prezidenta RF ot 31 iûlâ 2022 g. N 512 „Ob uyverždenii Morskoj doktriny Rossijskoj Federacii”. [Указ Президента РФ от 31 июля 2022 г. N 512 „Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации”]. Dostęp: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1557499/ [12.11.2022].