Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł analizuje wpływ konfliktów z użyciem przemocy szczególnie na sytuację państw rachitycznych i upadających w regionie Afryki Subsaharyjskiej, a więc obszarze, który doświadczył największej liczby konfliktów zbrojnych i plasuje się wysoko w rankingach „Indeksu Państw Rachitycznych”. Niemniej jednak niniejsze badanie prezentuje korelację pomiędzy konfliktami z użyciem przemocy a potencjałem państwa i efektywnością jego struktur administracyjnych. Powyższe czynniki odgrywają istotną rolę w kształtowaniu konstruktywnej strategii politycznej i rozwoju społeczno-gospodarczego. Zasadniczym celem artykułu jest analiza złożonej sieci czynników przyczynowo-skutkowych wpływających na sytuację krajów Afryki Subsaharyjskiej dotkniętych konfliktem zbrojnym. W kontekście tych analiz podstawowe pytanie badawcze dotyczy zagadnień konfliktów zbrojnych i zagrożeń, jakie one niosą dla instytucji państwa rachitycznego i jego możliwości rozwojowych. Powyższe zagadnienia odnoszą się również do kwestii kształtowania pokoju oraz stabilności społeczno-politycznej i gospodarczej państw rachitycznych poprzez wspieranie polityki rozwojowej, „rządów prawa” oraz transformacji ustrojowej opartej na zasadach dobrosąsiedzkiej współpracy i rozwoju.

Słowa kluczowe

Afryka Subsaharyjska konflikty zbrojne państwa niestabilne budowanie pokoju legitymizacja Sub-Saharan Africa miitary conflicts fragile states peacebuilding legitymacy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ficek, R. (2023). Uwarunkowania przyczynowo-skutkowe konfliktów zbrojnych w kontekście niestabilnych państw Afryki Subsaharyjskiej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 15–34. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.2

Bibliografia

 1. Acemoglu, D. (2005). Politics and Economics in Weak and Strong States (Working Paper 11275). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w11275
 2. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press.
 3. Adelaja, A., & George, J. (2019). Effects of conflict on agriculture: evidence from the Boko Haram insurgency. World Development, 117, 184–195. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.01.010
 4. Arndt, C., McKay, A., & Tarp, F. (Eds.). (2016). Growth and Poverty in Sub-Saharan Africa (UNU-WIDER Studies in Development Economics). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198744795.001.0001
 5. Babajide, A., Ahmad, A. H., & Coleman, S. (2021). Violent conflicts and state capacity: Evidence from Sub-Saharan Africa. Journal of Government and Economics, 3, 1–14, https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100019
 6. Bayart, J–F. (2000). Africa in the World: A History of Extraversion. African Affairs, 99(395), 217–267. https://doi.org/10.1093/afraf/99.395.217
 7. Bayart, J–F. (2004). Le Gouvernement du Monde: Une Critique Politique de la Globalisation. Fayard.
 8. Bertocchi, G., & Guerzoni, A. (2010). The Fragile Definition of State Fragility. Center for Economic Research University of Modena. Accessed: https://www.researchgate.net/publication/227488253_The_Fragile_Definition_of_State_Fragility [14.07.2022].
 9. Besley, T., & Persson, T. (2008). Wars and state-capacity. Journal of the European Economic Association, 6(23), 522–530. https://doi.org/10.1162/JEEA.2008.6.2-3.522
 10. Binningsbø, H. M. (2005). Consociational Democracy and Postconflict Peace: Will Power-Sharing Institutions Increase the Probability of Lasting Peace after Civil War? (Paper presented at the 13th Annual National Political Science Conference, Norway, 5-7 January 2005).
 11. Blattman, C., & Miguel, E. (2010). Civil War. Journal of Economic Literature, 48(1), 3–57. https://doi.org/10.1257/jel.48.1.3
 12. Borges, M., & Santos, S. J. (2009). The Political Project of Post-Conflict Reconstruction: Gaining Settings and Minds. Portuguese Journal of International Affairs, (2), 70–79. Accessed: https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/81325/1/The%20political%20project%20of%20post-conflict%20reconstruction.pdf [10.05.2023].
 13. Carment, D., Prest, S., & Samy, Y. (2008). Determinants of State Fragility and Implications for Aid Allocation: An Assessment Based on the Country Indicators for Foreign Policy Project. Conflict Management and Peace Science (Research Paper No. 46). United Nations University World Institute for Development and Economics Research. Accessed: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/rp2008-46.pdf [10.05.2023].
 14. Chesterman, S. (2005). Transitional Administration, State-Building and the United Nation. In S. Chesterman, M. Ignatieff, & R. Chandra (Eds.), Making States Work: State Failure and the Crisis of Governance (pp. 339–387). United Nations University Press.
 15. Cingolani, L., Thomsson, K., & De Crombrugghe, D. (2015). Minding Weber More Than Ever? The Impacts of State-Capacity and Bureaucratic Autonomy on Development Goals. World Development, 72, 191–207. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.02.016
 16. Collier, P. (2008). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It. Oxford University Press.
 17. Collier, P., & Hoeffler, A. (2000). Greed and Grievance in Civil War (Policy Research Working Paper 2355). The World Bank. Accessed: https://documents1.worldbank.org/curated/en/359271468739530199/pdf/multi-page.pdf [16.05.2023].
 18. Collier, P., & Hoeffler, A. (2002). Aid, Policy and Growth in Post-Conflict Societies (Policy Research Working Paper 2902). The World Bank. Accessed: https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/9b49f4e8-0011-547e-9e69-b55cdc013822 [16.05.2023].
 19. Collier, P., & Venables, A. (2010). Natural Resources and State Fragility (EUI RSCAS Working Papers 36). European University Institute. Accessed: https://hdl.handle.net/1814/13860 [15.05.2023].
 20. Da Câmara Gomes, S., & Ferreira, P. M. (2001). The European Union’s Political and Development Response to Burundi (ECDPM Discussion Paper No. 29). European Centre for Development Policy Management. Accessed: https://ecdpm.org/work/the-european-unions-political-and-development-response-to-burundi [16.05.2023].
 21. De Waal, A. (2009). Mission without End? Peacekeeping in the African Political Marketplace. International Affairs, 85(1), 99–113. https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2009.00783.x
 22. Department for International Development. (2005). Why we Need to Work More Effectively in Fragile States. Accessed: https://gsdrc.org/document-library/why-we-need-to-work-more-effectively-in-fragile-states/ [15.05.2023].
 23. Duffield, M. (2014). Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security. Zed Books.
 24. Engberg-Pedersen, L., Andersen, L., & Stepputat, F. (2008). Fragile Situations: Current Debates and Central Dilemmas (DIIS REPORT 9). Danish Institute for International Studies. Accessed: https://pure.diis.dk/ws/files/61273/R2008_9_Fragile_Situations.pdf [12.05.2023].
 25. Fragile States Index 2022. (2022). Annual Report. The Fund for Peace. Accessed: https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2022/07/22-FSI-Report-Final.pdf [18.06.2023].
 26. Gilligan, J. (1997). Violence: Reflections on a National Epidemic. Vintage Books.
 27. Goodhand, J., & Hulme, D. (1999). From Wars to Complex Political Emergencies: Understanding Conflict and Peace-Building in the New World Disorder. Third World Quarterly, 20(1), 13–26. https://doi.org/10.1080/01436599913893
 28. Guhan, S. (1998). World Bank on Governance: A Critique. Economic and Political Weekly, 33(4), 185–190. Accessed: https://www.epw.in/journal/1998/4/special-articles/world-bank-governance-critique.html [11.05.2023].
 29. Guillaumont, P., & Guillaumont-Jeanneney, S. (2009). State fragility and economic vulnerability: what is measured and why?. CERDI (Etudes et Documents 18). Accessed: https://shs.hal.science/halshs-00554284/document [15.05.2023].
 30. Harttgen, K., & Klasen, S. (2010). Fragility and the MDG Progress: How Useful is the Fragility Concept? (EUI RSCAS Working Papers 20). European University Institute. Accessed: https://hdl.handle.net/1814/13585 [14.05.2023].
 31. Hoeffler, A., & Reynal-Querol, M. (2003). Measuring the Costs of Conflict. Accessed: https://v1.cepa.lk/content_images/publications/documents/1005-S-Hoeffler%20and%20Reynal-Measuring%20the%20Costs%20of%20Conflict.pdf [09.05.2023].
 32. Howard, T. (2014). Failed States and the Origins of Violence. Routledge.
 33. Hutchinson, A., & Alexander, L. (2005). Developing an EU Strategy to Address Fragile States: Priorities for the UK Presidency of the EU in 2005. Executive Summary. Saferworld & International Alert. Accessed: https://www.international-alert.org/app/uploads/2021/09/Institutions-EU-Fragile-States-Strategy-XSum-EN-2005.pdf [15.05.2023].
 34. Kaldor, M. (2012). New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Stanford University Press.
 35. Kasfir, N. (2004). Domestic Anarchy, Security Dilemmas, and Violent Predation: Causes of Failure. In R. Rotberg (Ed.), When States Fail, Causes and Consequences (pp. 53–76). Princeton University Press.
 36. Krause, K., & Jütersonke, O. (2007). Seeking out the State: Fragile States and International Governance. Politorbis. Zeitchrift für Aussenpolitik, 42(1), 5–12. Accessed: https://www.eda.admin.ch/dam/eda/mehrsprachig/documents/publications/Politorbis/politorbis-42_de.pdf [10.05.2023].
 37. Lyons, T. (2004). Transforming the Institutions of War: Post-Conflict Elections and the Reconstruction of Failed States. In: R. I. Rotberg (Ed.), When States Fail, Causes and Consequences (pp. 269–301). Princeton University Press.
 38. Martin-Shields, C. P., & Stojetz, W. (2019). Food security and conflict: empirical challenges and future opportunities for research and policymaking on food security and conflict. World Development, 119, 150–164. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.07.011
 39. McDonnell, E. M. (2020). Patchwork Leviathan: Pockets of Bureaucratic Effectiveness in Developing States. Princeton University Press.
 40. Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. (2005). Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts (2nd edition). Polity Press.
 41. Migdal, J. (2001). The State in Society. Cambridge University Press.
 42. OECD. (2013). Fragile States 2013: Resource Flows and Trends in a Shifting World. DAC International Network on Conflict and Fragility. Accessed: https://www.oecd.org/development/resourceflowstofragilestates.htm [10.05.2023].
 43. Otterbein, K. F. (2009). The Anthropology of War. Waveland Pr Inc.
 44. Pašagić, A. (2020). Failed States and Terrorism, Justifiability of Transnational Interventions from a Counterterrorism Perspective. Perspectives on Terrorism, 14(3), 19–28. Accessed: https://pt.icct.nl/sites/default/files/import/pdf/pasagic.pdf [11.05.2023].
 45. Regan, P. & Norton, D. (2005). Greed, grievance and mobilization in civil wars. Journal of Conflict Resolution. 49(3), 319–336. https://doi.org/10.1177/0022002704273441
 46. Reynal-Querol, M. (2009). Shocks and Conflicts. Concept Note for “Overcoming Fragility”. Focus on Africa. European Development Report.
 47. Rodrik, D. (1997). The ‘paradoxes’ of the successful state. European Economic Review, 41(3–5), 411–442. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(97)00012-3
 48. Rose-Ackerman, S. (2004). Establishing the Rule of Law. In R. Rotberg (Ed.), When States Fail, Causes and Consequences (pp. 182–221). Princeton University Press.
 49. Ross, M. (2004). What Do We Know about Natural Resources and Civil War? Journal of Peace Research, 41(3), 337–356. https://doi.org/10.1177/0022343304043773
 50. Schlichte, K. (2003). State Formation and the Economy of Intra-State Wars. In D. Jung (Ed.), Shadow Globalization, Ethic Conflicts and New Wars. A Political Economy of Intra-State Wars. Routledge.
 51. Sørensen, G. (2021). Changes in Statehood: The Transformation of International Relations. Palgrave Macmillan.
 52. Sparks, D. (2021). Economic Transformation in Sub-Saharan Africa: The Way Forward. Routledge.
 53. Taydas, Z., & Peksen, D. (2012). Can states buy peace? Social welfare spending and civil conflicts. Journal of Peace Research, 49(2), 273–287. https://doi.org/10.1177/0022343311431286
 54. United Nations Development Programme [UNDP]. (2022). New Threats to Human Security in the Anthropocene: Demanding Greater Solidarity. 2022 Special Report. Accessed: https://hs.hdr.undp.org [14.05.2023].
 55. Vallings, C., & Moreno-Torres, M. (2005). Drivers of fragility: what makes states fragile. DFID Working Paper. Accessed: http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/fragile-states/drivers-fragility.pdf [14.05.2023].
 56. West, J. (2005). Concept Paper: Fragile States and Poverty [unpublished research paper for CIDA].
 57. Widner, J. A. (2004). Building Effective Trust in the Aftermath of Severe Conflict. In R. Rotberg (Ed.), When States Fail, Causes and Consequences (pp. 222–236). Princeton University Press.
 58. World Bank. (2006). Engaging with Fragile States. An IEG Review of World Bank Support to Low-Income Countries under Stress. Accessed: http://hdl.handle.net/10986/7155 [14.06.2023].
 59. World Bank. (2009). Global Monitoring Report 2009: A Development Emergency. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7859-5
 60. World Bank. (2011). World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8439-8
 61. World Bank. (2018). The Economic Cost of Conflict [infographic]. Accessed: https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/03/01/the-economic-cost-of-conflict [14.05.2023].
 62. Zoellick, R. B. (2008). Fragile States: Securing Development. Survival: Global Politics and Strategy, 50(6), 67–84. https://doi.org/10.1080/00396330802601859