Treść głównego artykułu

Abstrakt

Opracowanie ukazuje egzekucje jeńców dokonywane przez brygadę por. Gracjana Froga „Szczerbca” pod Wilnem, mające miejsce w czasie działalności bojowej tegoż oddziału Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Przedstawione zostały motywy, przypadki i przebieg wydarzeń. Niewątpliwie przy każdej zarysowanej egzemplifikacji będzie konieczność przeprowadzenia w przyszłości pogłębionych badań umożliwiających doprecyzowanie szczegółów tych dramatycznych wydarzeń z okresu niemieckiej okupacji Polski. Studium powstało w oparciu o relacje i wspomnienia polskich weteranów oraz raporty policji litewskiej i niemieckiej.

Słowa kluczowe

okupacja niemiecka Polski Armia Krajowa Wileńszczyzna Litwa jeńcy wojenni egzekucje

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Archiwum Akt Nowych, Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN, KZK]. (1985, grudzień). Sygn. 4, Zbigniew Konopacki, Wspomnienia, maszynopis.
 2. Archiwum Akt Nowych, Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN, KZK]. (b.d.). Sygn. 6, Relacja Władysława Bortkiewicza.
 3. Archiwum Akt Nowych, Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN, KZK]. (1986, 1 maja 1986). Sygn. 64a, Jerzy Ossowski, Rok 1943 i Mikuliszki. Wspomnienia z 3. Brygady AK, rękopis.
 4. Archiwum Akt Nowych, Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN, KZK]. (b.d.). Sygn. 64b, Relacja Henryka Rendzionka z pogrzebu Zygmunta Maculewicza, maszynopis bez daty.
 5. Archiwum Akt Nowych, Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN, KZK]. (b.d.). Sygn. 64c, Władysław Markowski, Wspomnienia z wileńskich lasów, maszynopis bez daty.
 6. Archiwum Akt Nowych, Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN, KZK]. (1987, 6 kwietnia 1987). Sygn. 8, Relacja Tadeusza Chodkiewicza, rękopis.
 7. Archiwum Akt Nowych, Kolekcja Zygmunta Kłosińskiego [AAN, KZK]. (1986, 24 lipca). Sygn. 92, List Wincentego Borodziewicza do Zygmunta Kłosińskiego, maszynopis.
 8. Archiwum Akt Nowych [AAN]. (1944, 10 stycznia). Sygn. T-454/19, Meldunek natychmiastowy z Wilna do Komisarza Generalnego w Kownie.
 9. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku [AIPN Białystok]. (1948–1949). Sygn. 07/653/1a, Kazimierz Chmielowski, Moja działalność w organizacji AK na terenie Wileńszczyzny (streszczenie), rękopis.
 10. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku [AIPN Białystok]. (b.d.). Sygn. 07/653/1b, Zeznanie własne Romualda Rajsa. Taktyka działalności oddziałów AK, mps, s. 8.
 11. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku [AIPN Białystok]. (b.d.). Sygn. 212/2997/7, „Br” [Romuald Rajs „Bury”], „I Ty, co w Ostrej świecisz Bramie”, maszynopis.
 12. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie [AIPN Warszawa]. (1950, 27 czerwca). Sygn. 3373/3a, Protokół rozprawy głównej, rękopis (Zeznania Gracjana Froga).
 13. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie [AIPN Warszawa]. (1950, 31 maja). Sygn. 3373/3b, Protokół rozprawy głównej, rękopis (Zeznania Gracjana Froga).
 14. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie [AIPN Warszawa]. (1950). Sygn. 3373/3c, Wykaz walk stoczonych z Niemcami przez 3. Brygadę AK na Wileńszczyźnie, maszynopis.
 15. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie [AIPN Warszawa]. (1949, 29 września). Sygn. 3373/2, Protokół przesłuchania Józefa Surowiaka.
 16. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu [AIPN Wrocław]. (1968, 16 maja). Sygn. 221/154, Relacja Witolda Turonka złożona Romanowi Korabowi-Żebrykowi, maszynopis.
 17. Balbus, T. (2000). Szczerbcowa brygada. Instytut Pamięci Narodowej.
 18. Borodziewicz, W. (2000). Szósta Wileńska. Wydawnictwo Bellona.
 19. Brodzikowski, Z. (2000, październik). Wymiatanie terenu. Wiano. Trybuna akowców wileńskich, (10/131), 13–15.
 20. Bubnys, A. (2015). Pasipriešinimo judėjimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais: lenkų pogrindis 1939–1945 m. Lietuvos Istorijos Institutas.
 21. Christa, O. (2000). U „Szczerbca” i „Łupaszki”. Oficyna Wydawnicza Adiutor – Rafał Stolarski.
 22. Kalinowska-Korejwo, S. (2007). Babska Rota. Wspomnienia łączniczki 3. Brygady „Szczerbca”. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.
 23. Kiałka, S. (2000). Ostra Brama. W: J. Malinowski (red.), Stanisław Kiałka. Legenda wileńskiej konspiracji (s. 335–336). Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział w Bydgoszczy.
 24. Kłosiński, Z. (1995). 3. Wileńska. Białostocki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.
 25. Korejwo, M. (1995). Moje partyzanckie ścieżki. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział w Bydgoszczy.
 26. Kowalczyńska, S. (2000, październik). Oszmiana – 61 lat temu. Wiano. Trybuna akowców wileńskich, (10/131).
 27. Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas (Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie) [LCVA]. (1944). Sygn. R-601/1/52a, Sprawa litewskich sił zbrojnych, maszynopis, maj 1944 r.
 28. Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas [LCVA]. (1944). Sygn. R-601/1/52b, Sprawozdanie Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Wileńskiego za maj 1944 r., maszynopis.
 29. Lietuvos Ypatingasis Archyvas (Litewskie Archiwum Specjalne w Wilnie) [LYA]. (1944). Sygn. K-1/58/9499, Sprawozdanie Wydziału Informacji i Prasy Okręgowej delegatury Rządu w Wilnie za maj 1944 r., maszynopis.
 30. Lietuvos Ypatingasis Archyvas [LYA]. (1944). Sygn. F-3377/58/276, Sprawozdanie policji litewskiej Okręgu Wileńskiego za styczeń 1944 r.
 31. Ostapiuk, M. (2019). Komendant „Bury”. Biografia komendanta Romualda Rajsa (1913–1949). Instytut Pamięci Narodowej.
 32. Ośrodek Karta [OK]. (b.d.). Archiwum Wschodnie, sygn. III/618/35/03/05, Relacja Ludwika Błusia b.d.
 33. Ośrodek Karta [OK]. (1991, 30 stycznia). Archiwum Wschodnie, sygn. I/0138, Relacja Tadeusza Drużyłowskiego.
 34. Pszczołowski, T. (red.). (b.d.). Szczerbcowa Brygada. Wspomnienia z wileńskich lasów (maszynopis powielony lata 80. XX).
 35. [Relacja „Biełego”]. (b.d.). Relacja Konstantego Szczerby „Białego”. W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
 36. [Relacja „Bloka”]. (1995). Relacja Jana Gołuba „Bloka”. W: Z. Kłosiński, 3. Wileńska (s. 203). Białostocki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.
 37. [Relacja „Brzozy”]. (b.d.). Relacja Wiktora Jagody „Brzozy”. W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
 38. [Relacja „Filota”]. (b.d.). Relacja Jerzego Brzezińskiego „Filota”. W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
 39. [Relacja „Hultaja”]. (b.d.). Relacja Zbigniewa Konopackiego „Hultaja”. W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
 40. [Relacja „Huzara”]. (b.d.). Relacja Zygmunta Kłosińskiego „Huzara”. W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
 41. [Relacja „Milimetra”]. (b.d.). Relacja Mariana Korejwy „Milimetra”. W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
 42. [Relacja „Pantery”]. (b.d.). Relacja Edwarda Ryśnika „Pantery”. W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
 43. [Relacja „Pika”]. (1995.). Relacja Edwarda Plaskowskiego „Pika”. W: Z. Kłosiński, 3. Wileńska. Białostocki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.
 44. [Relacja „Sambora”]. (b.d.). Relacja Tadeusza Pszczołowskiego „Sambora”. W: Z. Kłosiński, (1995). 3. Wileńska. Białostocki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.
 45. [Relacja „Sławka”]. (b.d.). Relacja Mieczysława Czernika „Sławka”. W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
 46. [Relacja „Smutnego”]. (b.d.). Relacja Ludwika Błusia „Smutnego”. W: Z. Kłosiński, (1995). 3. Wileńska (s. 77). Białostocki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.
 47. [Relacja „Zasuwy”]. (b.d.). Relacja Leona Jankowskiego „Zasuwy”. W: T. Pszczołowski (red.), Szczerbcowa Brygada (maszynopis powielony lata 80. XX).
 48. [Relacja „Zasuwy”]. (1995). Relacja Leona Jankowskiego „Zasuwy”. W: Z. Kłosiński, 3. Wileńska (s. 134). Białostocki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.
 49. [Relacja z pogrzebu]. (1944, 5 maja). Naujoji Lietuva, (106/877).
 50. Siemaszko, H. (2012). Moje wspomnienia z wileńskiej Państwowej Szkoły Technicznej. W: H. Dubowik (red.), Wspomnienia o szkołach wileńskich (s. 134). Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział w Bydgoszczy.
 51. Siemaszko H. (2003). Peregrynacje zabużanina. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział w Bydgoszczy.
 52. Studium Polski Podziemnej [SPP] w Londynie. (1966, 30 października). B/I, Władysław Kitowski, Wspomnienia. Sztokholm, mps, s. 2.