Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bryjka, F. (2023). Sprawozdanie z konferencji i walnego zebrania Stowarzyszenia Studiów Strategicznych, Uniwersytet Warszawski, 20 czerwca 2023 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), 201–204. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.11