Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono problematykę Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w trakcie obrad VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego. Autor rozważa potencjalne konsekwencje bardzo szerokiego ujęcia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w artykule 17. Traktatu o Unii Europejskiej, która obejmuje wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która mogłaby doprowadzić do wspólnej obrony. We wnioskach podkreślono, że w pracach konwentu pojawiły się rekomendacje dotyczące dalszego rozszerzenia współpracy na poziomie ponadnarodowym, otwierające w przyszłości drogę do szerszego zastosowania metody wspólnotowej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Tym samym kwestia ta jawi się jako jedna z najistotniejszych płaszczyzn wewnątrzunijnych konsultacji politycznych oraz potencjalnie perspektywiczny kierunek, wokół którego rozwijać miałby się nowy etap integracji w ramach UE.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo Unia Europejska Konwent Europejski polityka obronna

Szczegóły artykułu