[1]
Kraj, K. 2021. Recenzja książki: Bolesław Piasecki. (2021). Kontrwywiad: atak i obrona. Łomianki: Wydawnictwo LTW, ss. 427. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 15, 2 (grudz. 2021), 179-185. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.10.