[1]
Szczepański, A. 2022. Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w świetle polityki etnicznej III RP (ze szczególnym uwzględnieniem porządku prawnego po 1997 r.). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 16, 1 (maj 2022), 133-151. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.7.