[1]
Majewski, M. 2022. Wykorzystanie urządzeń skanujących w portach morskich RP na przykładzie funkcjonowania Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 16, 2 (grudz. 2022), 92-117. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.5.