[1]
Machnikowski, R. i in. 2022. Aktywność w zakresie prewencji i deradykalizacji kontrterrorystycznej (CT/PCVE) w latach 2005–2020 w Belgii, Francji, Hiszpanii i Niderlandach. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 16, 1 (wrz. 2022), 54–78. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.4.