[1]
Kraj, K. 2022. Recenzja książki: K. Kubiak, Ł. Przybyło (Red.). (2022). Państwo średnie – Polska. Studia i szkice (t. 1, ss.172). Tetragon. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 16, 2 (grudz. 2022), 177-185. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.10.