[1]
Mickiewicz, P. 2022. Ewolucja założeń systemu szkolenia bojowego Marynarki Wojennej RP w świetle wniosków wynikających z modyfikacji rosyjskiej „wojny nowego typu” . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 16, 2 (grudz. 2022), 118-133. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.6.