[1]
Gogol, B. 2023. Propagowanie wychowania obronnego w kontekście edukacji morskiej, wychowania morskiego, tradycji i znaczenia związków Polski z morzem. Zarys problemu. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 17, 2 (grudz. 2023), 187–218. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.10.