[1]
Ficek, R. 2023. Uwarunkowania przyczynowo-skutkowe konfliktów zbrojnych w kontekście niestabilnych państw Afryki Subsaharyjskiej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 17, 2 (grudz. 2023), 15–34. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.2.