[1]
Bryjka, F. 2023. Sprawozdanie z konferencji i walnego zebrania Stowarzyszenia Studiów Strategicznych, Uniwersytet Warszawski, 20 czerwca 2023 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 17, 1 (cze. 2023), 201–204. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.11.