[1]
Ładysz, I.M. 2023. Pierwsza edycja seminarium naukowego „Współczesne wyzwania administracji publicznej”, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Wrocław, 30 września 2023 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 17, 2 (grudz. 2023), 235–240. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.13.