[1]
Pawłuszko, T. 2023. Sprawozdanie z V Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa „Wojna i zmiana w środowisku międzynarodowym”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 25-26 września 2023 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 17, 2 (grudz. 2023), 229–234. DOI:https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.12.