(1)
Kustra, witold. Spór wokół Floty Czarnomorskiej W Aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego. RBM 2019, 1, 167-171.