(1)
Węgliński, B. Deprofesjonalizacja Terroryzmu? Modus Operandi, Motywacje, oddziaływanie Na Infrastrukturę Miast. RBM 2019, 12, 82-94.