(1)
Chrzan, T. Zastosowanie Metody Job Safety Analysis (JSA) W Ocenie Ryzyka Zawodowego Operatora Koparki W Kopalni Odkrywkowej. RBM 2019, 12, 173-183.