(1)
Jagodziński, P.; Szałas, J. Chińskie Inwestycje W Regionie Bałkanów Zachodnich. Szansa Czy zagrożenie?. RBM 2021, 15, 15-37.