(1)
Jezioro, M. Obszary Handlowej I Inwestycyjnej współpracy Polski I Republiki Korei Południowej. Stan Obecny I Perspektywy. RBM 2021, 15, 139-158.