(1)
Rasiński, L. Współczesne Koncepcje władzy. RBM 2019, 1, 28-36.