(1)
Kraj, K. Recenzja książki: Bolesław Piasecki. (2021). Kontrwywiad: Atak I Obrona. Łomianki: Wydawnictwo LTW, Ss. 427. RBM 2021, 15, 179-185.