(1)
Przybytek, P.; Przybytek, P. "Ilustrowany Kuryer Codzienny" Wobec problemów Wielkiej Brytanii (1919–1921) W Irlandii, Koloniach Oraz Dominiach I Jej Polityki względem Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej I Polski. RBM 2022, 16, 180-208.