(1)
Machnikowski, R.; Kozłowski, A.; Kosmynka, S.; Ciach, P. Aktywność W Zakresie Prewencji I Deradykalizacji Kontrterrorystycznej (CT/PCVE) W Latach 2005–2020 W Belgii, Francji, Hiszpanii I Niderlandach. RBM 2022, 16, 54-78.