(1)
Kasprzycki, D. D. Konflikt Zbrojny Na Ukrainie W kontekście Rosyjskiej Koncepcji Wojny Nowej Generacji. RBM 2022, 16, 79-107.