(1)
Kraj, K. Recenzja książki: K. Kubiak, Ł. Przybyło (Red.). (2022). Państwo średnie – Polska. Studia I Szkice (t. 1, ss.172). Tetragon. RBM 2022, 16, 177-185.