(1)
Mickiewicz, P. Ewolucja założeń Systemu Szkolenia Bojowego Marynarki Wojennej RP W świetle wniosków wynikających Z Modyfikacji Rosyjskiej „wojny Nowego typu” . RBM 2022, 16, 118-133.